Як Костянтин Усов голосував у порівнянні з тими, хто вважає, що Реформа у сфері житлово-комунального господарства передбачає зміну системи відносин між суб»єктами на ринку управління житловим фондом та забезпеччя комунальними послугами населення. Для того, щоби на зміну командно-адміністративній управлінській молелі в ЖКГ прийшов ринок, необхідна поява попиту у вигляді організованих споживачів та пропозиції в особі управителів. Реформа полягає у тому, що споживачі повинні самостійно вільно обирати кращого з-поміж управителів (того, хто запропонував найкращий набір послуг за найнижчими цінами).

Голосування Костянтин Усов Прихильники політики Результати голосування

09.11.2017, 10:32 – Rada Поіменне голосування про проект Закону про житлово-комунальні послуги (№1581-д) - у другому читанні та в цілому

Детальніше

Прийняття закону дозволяє вдосконалити законодавче регулювання у сфері надання житлово-комунальних послуг з урахуванням завдань демонополізації і дерегуляції потенційно конкурентних ринків на засадах вільного вибору співвласниками багатоквартирних будинків форм управління такими будинками.

Закон передбачає :

  • створення умов для запровадження конкуренції на потенційно конкурентних ринках у сфері житлово-комунальних послуг;
  • створення умов для надання якісних житлово-комунальних послуг через запровадження перевірки якості житлово-комунальних послуг
  • врегулювання відносин споживачів, управителів та виконавців і виробників житлово-комунальних послуг;
  • ефективне управління спільним майном багатоквартирних будинків.

Реалізація положень Закону України «Про житлово-комунальні послуги» сприятиме демонополізації та дерегуляції потенційно конкурентних ринків у сфері житлово-комунальних послуг та розвитку цих ринків, виходу на них нових учасників, підвищенню якості житлово-комунальних послуг, забезпеченню можливості контролю за їх надання.

Відсутні Так (тверде) Прийнятий

22.06.2017, 17:39 – Rada Поіменне голосування про проект Закону про комерційний облік комунальних послуг (№4901) - у другому читанні та в цілому

Детальніше

Законопроектом визначаються засади забезпечення комерційного обліку послуг з постачання теплової енергії, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та забезпечення відповідною обліковою інформацією споживачів таких послуг, а також, обов’язковість комерційного обліку цих послуг, починаючи з 2018 року. Законопроект розроблявся за участі, а також підтриманий коаліцією громадських організацій "Реанімаційний пакет реформ"

Так Так (тверде) Прийнятий

22.06.2017, 16:22 – Rada Поіменне голосування про проект Закону про енергетичну ефективність будівель (№4941-д) - у другому читанні та в цілому

Детальніше

Законопроект визначає організаційно-правові засади сертифікації енергетичної ефективності будівель; особливості здійснення обстеження систем опалення та кондиціонування будівель; основні енергоефективні заходи в будівлях та механізми їх фінансування; загальні засади професійної діяльності в сфері енергетичної ефективності будівель; нормативно-правові засади здійснення незалежного моніторингу сертифікатів енергетичної ефективності будівель та звітів про результати обстеження систем опалення та кондиціонування будівель. Законопроект підтриманий коаліцією громадських організацій "Реанімаційний пакет реформ"

Так Так (тверде) Прийнятий

16.05.2017, 12:24 – Rada Поіменне голосування про направлення на повторне друге читання проекту Закону про комерційний облік комунальних послуг (№4901)

Детальніше
Відсутні Так (тверде) Прийнятий

16.05.2017, 12:21 – Rada Поіменне голосування про проект Закону про комерційний облік комунальних послуг (№4901) - у другому читанні та в цілому

Детальніше

Цим голосуванням пропонувалося прийняти законопроект в цілому, без ряду ключових поправок, які попередньо не були підтримані (поширення пільг та субсидій на внески зі встановлення будинкових вузлів обліку, перенесення витрат з обслуговування зовнішніх інженерних мереж на оператора або виконавця відповідної послуги, встановлення обов'язку виконавців послуг здійснювати повірку приладів обліку теплової енергії, визначення порядку розподілу обсягу спожитої теплової енергії між споживачами, встановлення порядку визначення обсягів споживання гарячої чи питної води тощо.)

Відсутні Ні (тверде) Не прийнятий

16.05.2017, 12:18 – Rada Поіменне голосування про підтримку поправки №153 до проекту Закону про комерційний облік комунальних послуг (№4901)

Детальніше

Цією поправкою визначається порядок розподілу обсягу спожитої теплової енергії між споживачами

Відсутні Так (тверде) Не прийнятий

16.05.2017, 12:17 – Rada Поіменне голосування про підтримку поправки №121 до проекту Закону про комерційний облік комунальних послуг (№4901)

Детальніше

Цією поправкою визначається можливість залучення іншої особои, визначеної співвласниками, здійснювати розподіл обсягів комунальної послуги

Відсутні Так (тверде) Не прийнятий

16.05.2017, 12:17 – Rada Поіменне голосування про підтримку поправки №136 до проекту Закону про комерційний облік комунальних послуг (№4901)

Детальніше

Цією поправкою встановлюється обов'язок виконавця забезпечити споживачу доступ до інформації про щоденні, щотижневі, щомісячні та щорічні обсяги споживання комунальних послуг за останні два роки, якщо засіб обліку дає можливість отримати таку інформації

Відсутні Так (тверде) Не прийнятий

16.05.2017, 12:17 – Rada Поіменне голосування про підтримку поправки №143 до проекту Закону про комерційний облік комунальних послуг (№4901)

Детальніше

Цією поправкою встановлюється порядок визначення обсягів споживання гарячої чи питної води

Відсутні Так (тверде) Не прийнятий

16.05.2017, 12:16 – Rada Поіменне голосування про підтримку поправки №113 до проекту Закону про комерційний облік комунальних послуг (№4901)

Детальніше

Даною поправкою визначається обов'язок виконавців послуг здійснювати повірку приладів обліку теплової енергії та визначає міжповірочний інтервал.

Відсутні Так (тверде) Не прийнятий

16.05.2017, 12:16 – Rada Поіменне голосування про підтримку поправки №91 до проекту Закону про комерційний облік комунальних послуг (№4901)

Детальніше

Цією поправкою передбачається, що споживач відшкодовуватиме оператору або виконавцю послуг витрати на обслуговування та заміну вузлів обліку

Відсутні Так (тверде) Не прийнятий

16.05.2017, 11:58 – Rada Поіменне голосування про підтримку поправки №90 до проекту Закону про комерційний облік комунальних послуг (№4901)

Детальніше

Цією поправкою передбачається, що витрати з обслуговування зовнішніх інженерних мереж несе оператор або виконавець відповідної послуги

Відсутні Так (тверде) Не прийнятий

16.05.2017, 11:53 – Rada Поіменне голосування про підтримку поправки №70 народного депутата Сташука В.Ф. до проекту Закону про комерційний облік комунальних послуг (№4901)

Детальніше

Дана поправка встановлює поширення пільг та субсидій на внески зі встановлення будинкових вузлів обліку

Відсутні Так (тверде) Не прийнятий

13.04.2017, 14:15 – Rada Поіменне голосування про проект Закону про ринок електричної енергії України (№4493) - у другому читанні та в цілому

Детальніше

В пояснювальній записці вказано, що законопроект визначає правові, економічні та організаційні засади функціонування ринку електричної енергії і регулює відносини, пов’язані з виробництвом, передачею, розподілом, купівлею-продажем, постачанням електричної енергії для забезпечення надійного та безпечного постачання електричної енергії споживачам з урахуванням інтересів споживачів, розвитку ринкових відносин, мінімізації витрат на постачання електричної енергії та мінімізації негативного впливу на навколишнє природне середовище. Законопроект направлений на виконання зобов'язань України за Договором про заснування Енергетичного Співтовариства та Угодою про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, та спрямований на імплементацію актів законодавства Енергетичного Співтовариства у сфері енергетики. Законопроект підтриманий коаліцією громадських організацій "Реанімаційний пакет реформ"

Так Так (тверде) Прийнятий

13.04.2017, 14:14 – Rada Поіменне голосування про перехід до голосування у другому читанні та в цілому проекту Закону про ринок електричної енергії України (№4493)

Детальніше
Так Так Не прийнятий

06.04.2017, 17:40 – Rada Поіменне голосування про скорочення терміну підготовки до повторного другого читання проекту Закону про ринок електричної енергії України (№4493)

Детальніше
Відсутні Так Прийнятий

06.04.2017, 13:56 – Rada Поіменне голосування про направлення на повторне друге читання проекту Закону про ринок електричної енергії України (№4493)

Детальніше
Відсутні Так Прийнятий

06.04.2017, 13:55 – Rada Поіменне голосування про проект Закону про ринок електричної енергії України (№4493) - у другому читанні та в цілому

Детальніше
Відсутні Так (тверде) Не прийнятий

04.04.2017, 17:37 – Rada Поіменне голосування про проект Закону про енергетичну ефективність будівель (№4941-д) - за основу

Детальніше

Законопроект визначає організаційно-правові засади сертифікації енергетичної ефективності будівель; особливості здійснення обстеження систем опалення та кондиціонування будівель; основні енергоефективні заходи в будівлях та механізми їх фінансування; загальні засади професійної діяльності в сфері енергетичної ефективності будівель; нормативно-правові засади здійснення незалежного моніторингу сертифікатів енергетичної ефективності будівель та звітів про результати обстеження систем опалення та кондиціонування будівель. Законопроект підтриманий коаліцією громадських організацій "Реанімаційний пакет реформ"

Відсутні Так (тверде) Прийнятий

04.04.2017, 17:35 – Rada Рейтингове голосування про проект Закону про енергетичну ефективність будівель (№4941-д)

Детальніше
Відсутні Так Не прийнятий

04.04.2017, 17:25 – Rada Рейтингове голосування про проект Закону про енергетичну ефективність будівель (№4941-д)

Детальніше
Відсутні Так Не прийнятий

04.04.2017, 17:04 – Rada Поіменне голосування про розгляд за скороченою процедурою проекту Закону про енергетичну ефективність будівель (№4941-д)

Детальніше
Відсутні Так Прийнятий

04.04.2017, 17:03 – Rada Поіменне голосування про розгляд за скороченою процедурою проекту Закону про енергетичну ефективність будівель (№4941-д)

Детальніше
Відсутні Так Не прийнятий

23.03.2017, 13:37 – Rada Поіменне голосування про проект Закону про внесення змін до Закону України "Про запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб'єктів підприємницької діяльності для проведення масштабної енергомодернізації" (щодо механізму закупівлі енергосервісу) (№4549) - у другому читанні та в цілому

Детальніше

Відповідно до пояснювальної записки запропонований законопроект спрямовано на узгодження та приведення у відповідність норм чинного законодавства, що регулюють правовідносини в сфері енергосервісу та у сфері публічних закупівель, стимулювання розвитку ринку енергосервісу в Україні та виконання зобов’язань перед Європейським Союзом. Також, законопроект підтриманий експертами коаліції громадських організацій "Реанімаційний пакет реформ"

Не голосували Так (тверде) Прийнятий

21.03.2017, 14:05 – Rada Поіменне голосування про проект Закону про Фонд енергоефективності (№5598) - за основу

Детальніше

Законопроект передбачає основні правові, економічні та організаційні засади утворення та діяльності Фонду енергоефективності шляхом встановлення чіткої та прозорої структури для його функціонування та фінансового забезпечення. Створення Фонду передбачає надання фінансового інструменту для співвласників багатоквартирних будинків, спрямованого на запровадження заходів з енергозбереження шляхом отримання безповоротної грантової допомоги. В пояснювальній записці до законопроекту вказано, що пропонований документ пропонується на виконання зобов’язань України, як повноправного члена Енергетичного співтовариства, для імплементації у національне законодавство вимог Директиви Європейського Парламенту та Ради ЄС 2012/27/ЄС в рамках виконання ратифікованого Договору про заснування Енергетичного Співтовариства

Відсутні Так (тверде) Прийнятий

21.03.2017, 14:04 – Rada Поіменне голосування про повернення до розгляду проекту Закону про Фонд енергоефективності (№5598)

Детальніше
Відсутні Так Прийнятий

21.03.2017, 14:03 – Rada Поіменне голосування про повернення до розгляду проекту Закону про Фонд енергоефективності (№5598)

Детальніше
Відсутні Так Не прийнятий

21.03.2017, 14:02 – Rada Поіменне голосування про проект Закону про Фонд енергоефективності (№5598) - за основу

Детальніше

Законопроект передбачає основні правові, економічні та організаційні засади утворення та діяльності Фонду енергоефективності шляхом встановлення чіткої та прозорої структури для його функціонування та фінансового забезпечення. Створення Фонду передбачає надання фінансового інструменту для співвласників багатоквартирних будинків, спрямованого на запровадження заходів з енергозбереження шляхом отримання безповоротної грантової допомоги. В пояснювальній записці до законопроекту вказано, що пропонований документ пропонується на виконання зобов’язань України, як повноправного члена Енергетичного співтовариства, для імплементації у національне законодавство вимог Директиви Європейського Парламенту та Ради ЄС 2012/27/ЄС в рамках виконання ратифікованого Договору про заснування Енергетичного Співтовариства

Відсутні Так (тверде) Не прийнятий

21.03.2017, 13:48 – Rada Поіменне голосування про розгляд за скороченою процедурою проекту Закону про Фонд енергоефективності (№5598)

Детальніше
Відсутні Так Прийнятий

18.10.2016, 18:00 – Rada Поіменне голосування про проект Закону про комерційний облік комунальних послуг (№4901) - за основу

Детальніше

Законопроектом визначаються засади забезпечення комерційного обліку послуг з постачання теплової енергії, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та забезпечення відповідною обліковою інформацією споживачів таких послуг, а також, обов’язковість комерційного обліку цих послуг, починаючи з 2018 року. Законопроект розроблявся за участі, а також підтриманий коаліцією громадських організацій "Реанімаційний пакет реформ"

Так Так (тверде) Прийнятий

18.10.2016, 17:39 – Rada Поіменне голосування про розгляд за скороченою процедурою проекту Закону про комерційний облік комунальних послуг (№4901)

Детальніше
Відсутні Так Прийнятий

04.10.2016, 17:37 – Rada Поіменне голосування про проект Закону про внесення змін до Закону України "Про запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб'єктів підприємницької діяльності для проведення масштабної енергомодернізації" (щодо механізму закупівлі енергосервісу) (№4549) - за основу

Детальніше
Не голосували Так (тверде) Прийнятий

04.10.2016, 17:24 – Rada Поіменне голосування про розгляд за скороченою процедурою проекту Закону про внесення змін до Закону України "Про запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб'єктів підприємницької діяльності для проведення масштабної енергомодернізації" (щодо механізму закупівлі енергосервісу) (№4549)

Детальніше
Утрималися Так Прийнятий

22.09.2016, 11:16 – Rada Поіменне голосування про проект Закону про ринок електричної енергії України (№4493) - за основу

Детальніше

В пояснювальній записці вказано, що законопроект визначає правові, економічні та організаційні засади функціонування ринку електричної енергії і регулює відносини, пов’язані з виробництвом, передачею, розподілом, купівлею-продажем, постачанням електричної енергії для забезпечення надійного та безпечного постачання електричної енергії споживачам з урахуванням інтересів споживачів, розвитку ринкових відносин, мінімізації витрат на постачання електричної енергії та мінімізації негативного впливу на навколишнє природне середовище. Законопроект направлений на виконання зобов'язань України за Договором про заснування Енергетичного Співтовариства та Угодою про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, та спрямований на імплементацію актів законодавства Енергетичного Співтовариства у сфері енергетики. Законопроект підтриманий коаліцією громадських організацій "Реанімаційний пакет реформ"

Утрималися Так (тверде) Прийнятий

22.09.2016, 10:10 – Rada Поіменне голосування про розгляд за скороченою процедурою проекту Закону про ринок електричної енергії України (№4493)

Детальніше
Утрималися Так Не прийнятий

22.09.2016, 10:08 – Rada Поіменне голосування про розгляд за скороченою процедурою проекту Закону про ринок електричної енергії України (№4493)

Детальніше
Утрималися Так Не прийнятий

22.09.2016, 10:07 – Rada Поіменне голосування про розгляд за скороченою процедурою проекту Закону про ринок електричної енергії України (№4493)

Детальніше
Не голосували Так Не прийнятий

12.05.2016, 11:22 – Rada Поіменне голосування про включення до порядку денного сесії проекту Закону про ринок електричної енергії України (№4493)

Детальніше

Законопроект передбачає "визначає правові, економічні та організаційні засади функціонування ринку електричної енергії і регулює відносини, пов’язані з виробництвом, передачею, розподілом, купівлею-продажем, постачанням електричної енергії для забезпечення надійного та безпечного постачання електричної енергії споживачам з урахуванням інтересів споживачів, розвитку ринкових відносин, мінімізації витрат на постачання електричної енергії та мінімізації негативного впливу на навколишнє природне середовище".

Так Так Прийнятий

02.02.2016, 17:31 – Rada Поіменне голосування про проект Закону про житлово-комунальні послуги (№1581-д) - за основу

Детальніше

Регулює правовідносини, що виникають у процесі надання житлово-комунальних послуг. Визначає права та обов’язки споживачів та монополістів, управителів багатоквартирних будинків, запровадження обов’язкового комерційного обліку.

Відсутні Так (тверде) Прийнятий

02.02.2016, 17:31 – Rada Сигнальне голосування про проект Закону про житлово-комунальні послуги (№1581-д)

Детальніше

Цей закон регулює правовідносини, що виникають у процесі надання житлово-комунальних послуг.

Відсутні Так Прийнятий

27.01.2016, 12:13 – Rada Сигнальне голосування про проект Закону про житлово-комунальні послуги (№1581-д)

Детальніше
Не голосували Так Не прийнятий

27.01.2016, 11:54 – Rada Поіменне голосування про розгляд за скороченою процедурою проекту Закону про житлово-комунальні послуги (№1581-д)

Детальніше

Цей закон регулює правовідносини, що виникають у процесі надання житлово-комунальних послуг.

Не голосували Так Прийнятий

11.11.2015, 11:10 – Rada Поіменне голосування про направлення на повторне перше читання проекту Закону про житлово-комунальні послуги (№1581)

Детальніше

Законопроект про реформування ЖКГ, який був розкритикований експертами і направлений на доопрацювання.

Відсутні Так Прийнятий

11.11.2015, 11:09 – Rada Сигнальне голосування про направлення на повторне перше читання проекту Закону про житлово-комунальні послуги (№1581)

Детальніше

Законопроект про реформування ЖКГ, який був розкритикований експертами і направлений на доопрацювання.

Відсутні Так Не прийнятий

04.11.2015, 13:14 – Rada Сигнальне голосування про направлення на повторне перше читання проекту Закону про житлово-комунальні послуги (№1581)

Детальніше

Законопроект про реформування ЖКГ, який був розкритикований експертами і направлений на доопрацювання.

Відсутні Так Не прийнятий

04.11.2015, 13:13 – Rada Сигнальне голосування про направлення на повторне перше читання проекту Закону про житлово-комунальні послуги (№1581)

Детальніше

Законопроект про реформування ЖКГ, який був розкритикований експертами і направлений на доопрацювання.

Відсутні Так Не прийнятий

14.05.2015, 11:29 – Rada Поіменне голосування про проект Закону про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку (№1565) - у другому читанні та в цілому

Детальніше

Врегулювання відносин власності у багатоквартирному будинку, визначення алгоритмів прийняння колективних рішень співвласниками, спрощення роботи ОСББ

Не голосували Так (тверде) Прийнятий

13.01.2015, 13:21 – Rada Поіменне голосування про проект Закону про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку (№1565) - за основу

Детальніше

Законопроект передбачає регулювання на законодавчому рівні питання здійснення права власності та ефективного управління багатоквартирним будинком, забезпечення співвласників будинку дієвим механізмом для прийняття рішень щодо утримання та управління спільним майном, в тому числі щодо проведення енергоефективної модернізації будинку.

Відсутні Так (тверде) Прийнятий

Як "Суміш за та проти" працює

Голосування депутата рахуються як зважене середнє, де найважливіші голосування отримують 50 балів, менш важливі 10 балів, а ще менш важливі голосування під час яких депутат був відсутній, отримують 2 бали. Під час важливих голосувань депутат отримує повні 50 балів за голосування на підтримку політики, 0 балів за голосування проти i 25 балів за неголосування. В менш важливих голосуваннях депутат отримує 10 балів за голосування на підтримку політики, 0 балів за голосування проти і 1 (з 2) якщо відсутній.

Після цього, цифри конвертуються в прості фрази на основі діапазону значень, в який потрапляє голосування депутата.

Кількість голосувань Балів З можливих
Найважливіші голосування (50 балів)      
Голосувань «за» політику 4 200 200
Голосувань «проти» політики 0 0 0
Відсутній 21 525 1050
Менш важливі голосування (10 балів)      
Голосувань «за» політику 2 20 20
Голосувань «проти» політики 0 0 0
Відсутній на менш важливих (2 бали)      
Відсутній* 21 21 42
Всього: 766 1312

*Виконуючи інші обов'язки, депутат не завжди має можливість голосувати. Тому відсутність не завжди свідчить про те, що він утримується від голосування за політику. Внаслідок цього, відсутність на менш важливих голосуваннях робить різницю диспропорційно малою і мало впливає на підрахунок голосувань.

Узгоджений розрахунок = Бали депутата / Балів всього = 766 / 1312 = 58%.

І потім