Як Михайло Побочіх голосував у порівнянні з тими, хто вважає, що парламент повинен прийняти низку законопроектів для охорони навколишнього середовища, врегулювання відносин в екологічній сфері, природокористування та приведення українського законодавства до стандартів Європейського Союзу.

Голосування Михайло Побочіх Прихильники політики Результати голосування

15.05.2019, 13:13 – Rada Поіменне голосування про проект Постанови про проведення парламентських слухань на тему: "Державна природоохоронна політика України: стан, перспективи розвитку та шляхи співпраці з громадянським суспільством" (3 липня 2019 року) (№9485) - за основу та в цілому

Детальніше

Цією Постановою, на основі рішення Комітету від 17.01.2019 пропонується провести 3 липня 2019 р. в залі пленарних засідань Верховної Ради України парламентські слухання на тему: "Державна природоохоронна політика України: стан, перспективи розвитку та шляхи співпраці з громадянським суспільством".

Так Так Не прийнятий

28.02.2019, 16:58 – Rada Поіменне голосування про проект Закону про озоноруйнівні речовини та фторовані парникові гази (№9082) - за основу

Детальніше

Відповідно до пояснювальної записки метою законопроекту є визначення правових та організаційних засад регулювання відносин у сфері поводження з контрольованими речовинами та товарами, що їх містять, використання яких впливає на озоновий шар та зміну клімату для адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу, на виконання Рішення 24-ої зустрічі Сторін Монреальського протоколу в частині забезпечення довгострокового контролю за обігом озоноруйнівних речовин та товарів, що їх містять, а також вирішення питання поступового виведення таких речовин з обігу. У законопроекті імплементовані положення Регламенту (ЄС) №2037/2000 про речовини, що руйнують озоновий шар та положення Регламенту (ЄС) № 842/2006 Європейського Парламенту та Ради про деякі фторовані парникові гази.

Так Так (тверде) Прийнятий

28.02.2019, 16:43 – Rada Поіменне голосування про проект Закону про засади моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів (№9253) - за основу

Детальніше

В пояснювальній записці до законопроекту вказано, що законопроект спрямований на врегулювання правових та організаційних засад функціонування системи моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів (МЗВ) в Україні. Прийняття національного законодавства щодо системи МЗВ передбачено пунктом 1727 Плану заходів з виконання Угоди, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2017 р. № 1106 «Про виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони» Положеннями законопроекту пропонується, зокрема: 1) визначити повноваження органів державної влади в сфері МЗВ; 2) визначити правові засади реєстрації установок в Державному реєстрі установок; 3) визначити правові засади організації та здійснення МЗВ; 4) закріпити статус верифікатора звіту оператора про викиди парникових газів; 5) встановити основні права та обов'язки оператора установки та верифікатора звіту оператора про викиди парникових газів; 6) встановити основні аспекти надання адміністративних послуг у сфері МЗВ; 7) встановити відповідальність за порушення законодавства у сфері МЗВ

Так Так (тверде) Прийнятий

28.02.2019, 16:29 – Rada Поіменне голосування про проект Закону про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року (№8328) - у другому читанні та в цілому

Детальніше

Відповідно до пояснювальної записки метою законопроекту є перегляд основних стратегічних завдань державної екологічної політики, що базуються, перш за все, на виявлених кореневих причинах екологічних проблем України та фінансовій спроможності країни до їх вирішення. Законопроект спрямований на забезпечення реалізації підрозділу 8 «Належне екологічне врядування» розділу II «Ефективне врядування» середньострокового плану пріоритетних дій Уряду до 2020 року

Так Так (тверде) Прийнятий

Як "Максимально голосує за" працює

Голосування депутата рахуються як зважене середнє, де найважливіші голосування отримують 50 балів, менш важливі 10 балів, а ще менш важливі голосування під час яких депутат був відсутній, отримують 2 бали. Під час важливих голосувань депутат отримує повні 50 балів за голосування на підтримку політики, 0 балів за голосування проти i 25 балів за неголосування. В менш важливих голосуваннях депутат отримує 10 балів за голосування на підтримку політики, 0 балів за голосування проти і 1 (з 2) якщо відсутній.

Після цього, цифри конвертуються в прості фрази на основі діапазону значень, в який потрапляє голосування депутата.

Кількість голосувань Балів З можливих
Найважливіші голосування (50 балів)      
Голосувань «за» політику 3 150 150
Голосувань «проти» політики 0 0 0
Відсутній 0 0 0
Менш важливі голосування (10 балів)      
Голосувань «за» політику 1 10 10
Голосувань «проти» політики 0 0 0
Відсутній на менш важливих (2 бали)      
Відсутній* 0 0 0
Всього: 160 160

*Виконуючи інші обов'язки, депутат не завжди має можливість голосувати. Тому відсутність не завжди свідчить про те, що він утримується від голосування за політику. Внаслідок цього, відсутність на менш важливих голосуваннях робить різницю диспропорційно малою і мало впливає на підрахунок голосувань.

Узгоджений розрахунок = Бали депутата / Балів всього = 160 / 160 = 100%.

І потім