Як Руслан Лук'янчук голосував у порівнянні з тими, хто вважає, що законопроекти сприятимуть реформуванню медичної галузі в Україні, покращать надання медичних послуг населенню (на основі підтриманих Реанімаційним пакетом реформ законопроектів)

Голосування Руслан Лук'янчук Прихильники політики Результати голосування

19.10.2017, 12:16 – Rada Поіменне голосування про проект Закону про підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості (№7117) - за основу

Детальніше
Так Так (тверде) Прийнятий

19.10.2017, 12:01 – Rada Поіменне голосування про розгляд за скороченою процедурою проекту Закону про підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості (№7117)

Детальніше
Не голосували Так Прийнятий

19.10.2017, 12:00 – Rada Поіменне голосування про проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо забезпечення державних фінансових гарантій надання медичних послуг та лікарських засобів (№6604) - за основу

Детальніше
Так Так (тверде) Прийнятий

19.10.2017, 11:32 – Rada Поіменне голосування про розгляд за скороченою процедурою проектів законів про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо забезпечення державних фінансових гарантій надання медичних послуг та лікарських засобів (№6604, №6604-1)

Детальніше
Не голосували Так Прийнятий

19.10.2017, 11:30 – Rada Поіменне голосування про проект Закону про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів (№6327) - у другому читанні та в цілому

Детальніше

у пояснювальній записці зазначено, що метою законопроекту є створення ефективного механізму фінансування надання медичних послуг і лікарських засобів за рахунок бюджетних коштів для забезпечення збереження та відновлення здоров’я населення України через систему державного соціального медичного страхування. Обсяг медичних послуг та лікарських засобів, вартість яких покривається страхуванням та ступінь покриття, закріплюється на рівні закону в державному гарантованому пакеті. Законопроект підтримано коаліцією громадських організацій "Реанімаційний пакет реформ"

Так Так (тверде) Прийнятий

08.06.2017, 13:22 – Rada Поіменне голосування про повернення на доопрацювання суб'єкту права законодавчої ініціативи проектів законів №6329, №6329-1

Детальніше
Не голосували Так Не прийнятий

08.06.2017, 13:21 – Rada Поіменне голосування про направлення на повторне перше читання проектів законів №6329, №6329-1

Детальніше
Не голосували Так Не прийнятий

08.06.2017, 13:08 – Rada Поіменне голосування про проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України (№6329) - за основу

Детальніше

В пояснювальній записці вказано, що метою пропонованого проекту Закону України є приведення статей, що визначають розмежування видатків між бюджетами, у відповідність до нової моделі фінансування первинної медичної допомоги та системи громадського здоров’я. Пропоновані зміни дозволять розширити спектр видатків, які можуть фінансуватись з Державного бюджету України, включивши до нього нову програму фінансування послуг первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги уповноваженим центральним органом виконавчої влади, державні програми громадського здоров’я та заходи подолання загроз та наслідків надзвичайних ситуацій, які можуть мати негативний вплив на здоров’я населення (епідемії, спалахи інфекційних хвороб тощо). Законопроект підтримано коаліцією громадських організацій "Реанімаційний пакет реформ"

Не голосували Так (тверде) Не прийнятий

08.06.2017, 12:41 – Rada Поіменне голосування про розгляд за скороченою процедурою проектів законів №6329, №6329-1

Детальніше
Не голосували Так Прийнятий

08.06.2017, 12:40 – Rada Поіменне голосування про проект Закону про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів (№6327) - за основу

Детальніше

у пояснювальній записці зазначено, що метою законопроекту є створення ефективного механізму фінансування надання медичних послуг і лікарських засобів за рахунок бюджетних коштів для забезпечення збереження та відновлення здоров’я населення України через систему державного соціального медичного страхування. Обсяг медичних послуг та лікарських засобів, вартість яких покривається страхуванням та ступінь покриття, закріплюється на рівні закону в державному гарантованому пакеті. Законопроект підтримано коаліцією громадських організацій "Реанімаційний пакет реформ"

Так Так (тверде) Прийнятий

08.06.2017, 12:39 – Rada Поіменне голосування про повернення до розгляду проекту Закону про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів (№6327)

Детальніше
Так Так Прийнятий

08.06.2017, 12:25 – Rada Поіменне голосування про повернення до розгляду проекту Закону про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів (№6327)

Детальніше
Так Так Не прийнятий

08.06.2017, 12:22 – Rada Поіменне голосування про повернення до розгляду проекту Закону про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів (№6327)

Детальніше
Так Так Не прийнятий

08.06.2017, 12:21 – Rada Поіменне голосування про проект Закону про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів (№6327) - за основу

Детальніше

у пояснювальній записці зазначено, що метою законопроекту є створення ефективного механізму фінансування надання медичних послуг і лікарських засобів за рахунок бюджетних коштів для забезпечення збереження та відновлення здоров’я населення України через систему державного соціального медичного страхування. Обсяг медичних послуг та лікарських засобів, вартість яких покривається страхуванням та ступінь покриття, закріплюється на рівні закону в державному гарантованому пакеті. Законопроект підтримано коаліцією громадських організацій "Реанімаційний пакет реформ"

Так Так (тверде) Не прийнятий

08.06.2017, 11:16 – Rada Поіменне голосування про розгляд за скороченою процедурою проектів законів про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів (№6327, №6327-1)

Детальніше
Відсутні Так Прийнятий

06.06.2017, 13:32 – Rada Поіменне голосування про включення до порядку денного сесії проектів законів (№6327, №6327-1)

Детальніше
Так Так Прийнятий

06.06.2017, 13:32 – Rada Поіменне голосування про включення до порядку денного сесії проектів законів №6329, №6329-1

Детальніше
Так Так Прийнятий

18.05.2017, 10:45 – Rada Поіменне голосування про включення до порядку денного сесії проектів законів №6329, №6329-1

Детальніше
Не голосували Так Не прийнятий

18.05.2017, 10:45 – Rada Поіменне голосування про включення до порядку денного сесії проектів законів №6347, №6347-1

Детальніше
Не голосували Так Не прийнятий

18.05.2017, 10:44 – Rada Поіменне голосування про включення до порядку денного сесії проектів законів №6328, №6328-1

Детальніше

Цей законопроект запроваджує державні гарантії повної оплати лікування на всіх рівнях для учасників антитерористичної операції («АТО») для визнання їх вкладу та самопожертви заради захисту України:

✓ для осіб, які отримали інвалідність внаслідок участі в АТО, гарантується повна оплата всіх медичних послуг і лікарських засобів, передбачених деталізованим описом;

✓ для осіб, які отримали поранення, контузії або каліцтва під час бойових дій в АТО, але не стали інвалідами, гарантується повна оплата всіх медичних послуг і лікарських засобів, передбачених деталізованим описом, необхідних для лікування таких поранень, контузій або каліцтв.

Джерело

Не голосували Так Не прийнятий

18.05.2017, 10:43 – Rada Поіменне голосування про включення до порядку денного сесії проектів законів №6327, №6327-1

Детальніше

В Україні будуть запроваджені державні гарантії оплати наданих пацієнтам медичних послуг та лікарських засобів повністю або частково за рахунок бюджетних коштів. Ці гарантії працюватимуть за принципом «гроші ходять за пацієнтом». Гарантії надаються, не залежно від будь-яких додаткових критеріїв:

✓ всім громадянам України,

✓ іноземцям та особам без громадянства, які постійно проживають на території України,

✓ особам, яких у встановленому порядку визнано біженцями чи такими, які потребують додаткового захисту.

Джерело

Не голосували Так Не прийнятий

06.04.2017, 11:09 – Rada Поіменне голосування про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з питань охорони здоров'я (№2309а-д) - у другому читанні та в цілому

Детальніше

В пояснювальній записці вказано, що основною метою законопроекту 2309 а-д є комплексне реформування системи охорони здоров’я України задля створення в Україні мережі державних так комунальних закладів охорони здоров’я з достатнім рівнем самостійності для надання ефективного та своєчасного медичного забезпечення населення, зокрема, через реформування організаційно-правового статусу закладів охорони здоров’я та їх фінансування. Законопроект був розроблений за участю коаліції громадський організацій "Реанімаційний пакет реформ"

Відсутні Так (тверде) Прийнятий

31.05.2016, 17:41 – Rada Поіменне голосування про проект Закону про внесення змін до статті 9 Закону України "Про лікарські засоби" щодо спрощення державної реєстрації лікарських засобів (№4484) - за основу та в цілому

Детальніше

Законопроектом передбачається спрощення механізму проведення державної реєстрації (перереєстрації) лікарських засобів, у тому числі медичних імунобіологічних препаратів.

Так Так (тверде) Прийнятий

31.05.2016, 17:20 – Rada Поіменне голосування про розгляд за скороченою процедурою проекту Закону про внесення змін до статті 9 Закону України "Про лікарські засоби" щодо спрощення державної реєстрації лікарських засобів (№4484)

Детальніше
Так Так Прийнятий

31.05.2016, 17:20 – Rada Поіменне голосування про розгляд проекту Закону про внесення змін до статті 9 Закону України "Про лікарські засоби" щодо спрощення державної реєстрації лікарських засобів (№4484)

Детальніше

Законопроектом передбачається спрощення механізму проведення державної реєстрації (перереєстрації) лікарських засобів, у тому числі медичних імунобіологічних препаратів.

Так Так Прийнятий

12.05.2016, 11:14 – Rada Поіменне голосування про включення до порядку денного сесії проекту Закону про внесення змін до статті 9 Закону України "Про лікарські засоби" (щодо державної реєстрації (перереєстрації) лікарських засобів) (№4484)

Детальніше

Законопроектом передбачається спрощення механізму проведення державної реєстрації (перереєстрації) лікарських засобів, у тому числі медичних імунобіологічних препаратів.

Так Так Прийнятий

21.04.2016, 13:38 – Rada Поіменне голосування про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з питань охорони здоров'я (№2309а-д) - за основу

Детальніше

В пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що його метою є комплексне реформування системи охорони здоров’я України задля створення в Україні мережі державних так комунальних закладів охорони здоров’я з достатнім рівнем самостійності для надання ефективного та своєчасного медичного забезпечення населення.

Так Так (тверде) Прийнятий

03.02.2016, 13:21 – Rada Поіменне голосування про проект Закону про прийняття Протоколу про внесення змін до Угоди ТРІПС (№0079) - в цілому

Детальніше

Проект закону передбачає приєднання України до Протоколу про внесення змін до Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (ТРІПС), якими передбачаються спрощені процедури для здійснення країнами-членами Угоди ТРІПС вироблення та імпорту генеричних лікарських засобів.

Так Так (тверде) Прийнятий

03.02.2016, 13:20 – Rada Сигнальне голосування про проект Закону про прийняття Протоколу про внесення змін до Угоди ТРІПС (№0079)

Детальніше

Проект закону передбачає приєднання України до Протоколу про внесення змін до Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (ТРІПС), якими передбачаються спрощені процедури для здійснення країнами-членами Угоди ТРІПС вироблення та імпорту генеричних лікарських засобів.

Так Так Не прийнятий

03.02.2016, 13:19 – Rada Сигнальне голосування про проект Закону про прийняття Протоколу про внесення змін до Угоди ТРІПС (№0079)

Детальніше

Проект закону передбачає приєднання України до Протоколу про внесення змін до Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (ТРІПС), якими передбачаються спрощені процедури для здійснення країнами-членами Угоди ТРІПС вироблення та імпорту генеричних лікарських засобів.

Так Так Не прийнятий

03.02.2016, 13:18 – Rada Сигнальне голосування про проект Закону про прийняття Протоколу про внесення змін до Угоди ТРІПС (№0079)

Детальніше

Проект закону передбачає приєднання України до Протоколу про внесення змін до Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (ТРІПС), якими передбачаються спрощені процедури для здійснення країнами-членами Угоди ТРІПС вироблення та імпорту генеричних лікарських засобів.

Так Так Не прийнятий

03.02.2016, 13:08 – Rada Поіменне голосування про розгляд за скороченою процедурою проекту Закону про прийняття Протоколу про внесення змін до Угоди ТРІПС (№0079)

Детальніше
Так Так Прийнятий

09.04.2015, 18:58 – Rada Поіменне голосування про проект Закону про внесення зміни до Податкового кодексу України (щодо звільнення від оподаткування податком на додану вартість операцій з ввезення та постачання лікарських засобів та медичних виробів) (№2151) - за основу та в цілому

Детальніше

Голосуванням за даний законопроект, задля усунення корупційних схем під час проведення тендерних закупівель в системі охорони здоров'я, передбачено передачу функції державних закупівель від Міністерства охорони здоров'я України, зокрема до міжнародних закупівельних організацій (2015 - 2016 роки), а також для зниження цін на лікарські засоби, що закуповуються за кошти державного бюджету. Тобто, пропонується внести зміни до деяких законодавчих актів України, що дозволить здійснювати закупівлю лікарських засобів із залученням міжнародних закупівельних організацій, які надають державам та іншим суб’єктам відповідні послуги (зокрема, Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ), Дитячий фонд Організації Об'єднаних Націй (ЮНІСЕФ)).

Так Так (тверде) Прийнятий

19.03.2015, 17:50 – Rada Поіменне голосування про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо забезпечення своєчасного доступу пацієнтів до необхідних лікарських засобів та медичних виробів шляхом здійснення державних закупівель із залученням спеціалізованих організацій, які здійснюють закупівлі) (№2150) - за основу та в цілому

Детальніше

Законопроектом пропонується внести зміни до деяких законодавчих актів України, що дозволить здійснювати закупівлю лікарських засобів із залученням міжнародних закупівельних організацій, які надають державам та іншим суб’єктам відповідні послуги (зокрема, Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ), Дитячий фонд Організації Об'єднаних Націй (ЮНІСЕФ))

Так Так (тверде) Прийнятий

19.03.2015, 17:39 – Rada Поіменне голосування про розгляд за скороченою процедурою проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо забезпечення своєчасного доступу пацієнтів до необхідних лікарських засобів та медичних виробів шляхом здійснення державних закупівель із залученням спеціалізованих організацій, які здійснюють закупівлі) (№2150)

Детальніше

Законопроектом пропонується внести зміни до деяких законодавчих актів України, що дозволить здійснювати закупівлю лікарських засобів із залученням міжнародних закупівельних організацій, які надають державам та іншим суб’єктам відповідні послуги (зокрема, Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ), Дитячий фонд Організації Об'єднаних Націй (ЮНІСЕФ))

Так Так Прийнятий

18.03.2015, 11:22 – Rada Поіменне голосування про включення до порядку денного сесії проекту Закону про внесення зміни до Податкового кодексу України (щодо звільнення від оподаткування податком на додану вартість операцій з ввезення та постачання лікарських засобів та медичних виробів) (№2151)

Детальніше
Так Так Прийнятий

18.03.2015, 11:21 – Rada Поіменне голосування про включення до порядку денного сесії проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо забезпечення своєчасного доступу пацієнтів до необхідних лікарських засобів та медичних виробів шляхом здійснення державних закупівель із залученням спеціалізованих організацій, які здійснюють закупівлі) (№2150)

Детальніше
Не голосували Так Прийнятий

Як "Послідовно голосує за" працює

Голосування депутата рахуються як зважене середнє, де найважливіші голосування отримують 50 балів, менш важливі 10 балів, а ще менш важливі голосування під час яких депутат був відсутній, отримують 2 бали. Під час важливих голосувань депутат отримує повні 50 балів за голосування на підтримку політики, 0 балів за голосування проти i 25 балів за неголосування. В менш важливих голосуваннях депутат отримує 10 балів за голосування на підтримку політики, 0 балів за голосування проти і 1 (з 2) якщо відсутній.

Після цього, цифри конвертуються в прості фрази на основі діапазону значень, в який потрапляє голосування депутата.

Кількість голосувань Балів З можливих
Найважливіші голосування (50 балів)      
Голосувань «за» політику 10 500 500
Голосувань «проти» політики 0 0 0
Відсутній 2 50 100
Менш важливі голосування (10 балів)      
Голосувань «за» політику 14 140 140
Голосувань «проти» політики 0 0 0
Відсутній на менш важливих (2 бали)      
Відсутній* 11 11 22
Всього: 701 762

*Виконуючи інші обов'язки, депутат не завжди має можливість голосувати. Тому відсутність не завжди свідчить про те, що він утримується від голосування за політику. Внаслідок цього, відсутність на менш важливих голосуваннях робить різницю диспропорційно малою і мало впливає на підрахунок голосувань.

Узгоджений розрахунок = Бали депутата / Балів всього = 701 / 762 = 92%.

І потім