Як Сергій Ларін голосував у порівнянні з тими, хто вважає, що Рада має прийняти пакет законів які будуть захищати права авторів у сучасному контексті

Голосування Сергій Ларін Прихильники політики Результати голосування

15.05.2018, 11:22 – Rada Поіменне голосування про проект Закону про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав (№7466) - у другому читанні та в цілому

Детальніше
Не голосували Так (тверде) Прийнятий

13.03.2018, 16:44 – Rada Поіменне голосування про проект Закону про внесення змін до статті 5 Закону України "Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних" (щодо подолання піратства та поліпшення інвестиційного клімату) (№4571) - за основу

Детальніше

Авторами пропонується щоб "Установа протягом трьох робочих днів з дня видачі контрольних марок оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті перелік найменувань примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних встановленого зразка із зазначенням творів, зафіксованих на цих примірниках (мовою, що використовується для оригіналу відповідного примірника), дані про заявника (для юридичних осіб — повне найменування, для фізичних осіб — прізвище, ім'я та по батькові), щодо якого прийнято рішення про видачу контрольних марок, кількість виданих контрольних марок, дату видачі контрольних марок.".

Не голосували Так (тверде) Прийнятий

13.03.2018, 16:40 – Rada Поіменне голосування про проект Закону про внесення змін до статті 5 Закону України "Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних" (щодо подолання піратства та поліпшення інвестиційного клімату) (№4571) - за основу

Детальніше

Авторами пропонується щоб "Установа протягом трьох робочих днів з дня видачі контрольних марок оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті перелік найменувань примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних встановленого зразка із зазначенням творів, зафіксованих на цих примірниках (мовою, що використовується для оригіналу відповідного примірника), дані про заявника (для юридичних осіб — повне найменування, для фізичних осіб — прізвище, ім'я та по батькові), щодо якого прийнято рішення про видачу контрольних марок, кількість виданих контрольних марок, дату видачі контрольних марок.".

Не голосували Так (тверде) Не прийнятий

13.03.2018, 13:57 – Rada Поіменне голосування про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони географічних зазначень (№6023) - за основу

Детальніше

Метою прийняття проекту Закону є забезпечення виконання зобов’язань України у сфері європейської інтеграції в частині узгодження вимог чинного законодавства України щодо охорони прав на географічні зазначення із правом Європейського Союзу.

З цією метою проектом Закону пропонується:

 • надати нове визначення термінів «географічне зазначення», «назва місця погодження товару» тощо;

 • уточнити умови надання правової охорони географічному зазначенню та підстави для відмови в надані такої охорони;

 • визначити умови надання правової охорони омонімічному географічному зазначенню;

 • уточнити коло осіб, які мають право на державну реєстрацію географічного зазначення;

 • переглянути вимоги до заявки на реєстрацію;

 • удосконалити порядок проведення експертизи заявок на географічні зазначення;

 • визначити вимоги до технічних умов, яким повинен відповідати товар, для якого заявляється зазначення;

 • уточнити перелік прав та обов’язків, що випливають з державної реєстрації географічних зазначень тощо.

Не голосували Так (тверде) Прийнятий

13.03.2018, 13:55 – Rada Поіменне голосування про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони географічних зазначень (№6023) - за основу

Детальніше

Метою прийняття проекту Закону є забезпечення виконання зобов’язань України у сфері європейської інтеграції в частині узгодження вимог чинного законодавства України щодо охорони прав на географічні зазначення із правом Європейського Союзу.

З цією метою проектом Закону пропонується:

 • надати нове визначення термінів «географічне зазначення», «назва місця погодження товару» тощо;

 • уточнити умови надання правової охорони географічному зазначенню та підстави для відмови в надані такої охорони;

 • визначити умови надання правової охорони омонімічному географічному зазначенню;

 • уточнити коло осіб, які мають право на державну реєстрацію географічного зазначення;

 • переглянути вимоги до заявки на реєстрацію;

 • удосконалити порядок проведення експертизи заявок на географічні зазначення;

 • визначити вимоги до технічних умов, яким повинен відповідати товар, для якого заявляється зазначення;

 • уточнити перелік прав та обов’язків, що випливають з державної реєстрації географічних зазначень тощо.

Не голосували Так (тверде) Не прийнятий

13.03.2018, 13:51 – Rada Поіменне голосування про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення охорони прав на компонування напівпровідникових виробів (№5694) - за основу

Детальніше

Метою прийняття проекту Закону є забезпечення виконання зобов’язань України у сфері європейської інтеграції в частині узгодження вимог чинного законодавства України щодо охорони прав на компонування (топографії) інтегральних мікросхем із правом Європейського Союзу.

З цією метою проектом Закону пропонується:

 • надати нове визначення термінів «компонування напівпровідникового виробу», «напівпровідниковий виріб» тощо;

 • уточнити умови надання правової охорони та умови охороноздатності компонування напівпровідникового виробу;

 • переглянути вимоги до заявки на реєстрацію;

 • удосконалити порядок проведення експертизи заявок;

 • уточнити перелік прав та обов’язків, що випливають з державної реєстрації компонування напівпровідникового виробу тощо.

Не голосували Так (тверде) Прийнятий

13.03.2018, 13:48 – Rada Поіменне голосування про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення охорони прав на компонування напівпровідникових виробів (№5694) - за основу

Детальніше

Метою прийняття проекту Закону є забезпечення виконання зобов’язань України у сфері європейської інтеграції в частині узгодження вимог чинного законодавства України щодо охорони прав на компонування (топографії) інтегральних мікросхем із правом Європейського Союзу.

З цією метою проектом Закону пропонується:

 • надати нове визначення термінів «компонування напівпровідникового виробу», «напівпровідниковий виріб» тощо;

 • уточнити умови надання правової охорони та умови охороноздатності компонування напівпровідникового виробу;

 • переглянути вимоги до заявки на реєстрацію;

 • удосконалити порядок проведення експертизи заявок;

 • уточнити перелік прав та обов’язків, що випливають з державної реєстрації компонування напівпровідникового виробу тощо.

Не голосували Так (тверде) Не прийнятий

01.03.2018, 16:56 – Rada Поіменне голосування про проект Закону про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав (№7466) - за основу

Детальніше

Проект Закону України «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав» розроблено на виконання пункту 154 Плану виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їх державами-членами, з іншої сторони, на 2014-2017 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17.09.2014 № 847-р.

Не голосували Так (тверде) Прийнятий

Що означає "ніколи не голосував/ла"

Щоб визначити позицію депутата щодо тієї або іншої політики, ми враховуємо його/її голосування за/проти/утримався під час проведення відповідних голосувань. Однак у цьому випадку, Сергій Ларін був/була відсутній/ня або не голосував/ла за жодну зі складових відповідної політики. Таким чином, неможливо сказати що-небудь більш конкретне, окрім того, що депутат/ка ніколи "не голосував" за цю політику.