Як Геннадій Чекіта голосував у порівнянні з тими, хто вважає, що законопроекти розширять повноважень органів місцевого самоврядування, сприятимуть бюджетній, адміністративній децентралізації та посиленню ролі громад

Голосування Геннадій Чекіта Прихильники політики Результати голосування

28.05.2019, 11:15 – Rada Рейтингове голосування про проект Закону про засади адміністративно-територіального устрою України (№8051)

Детальніше
Не голосували Так (тверде) Не прийнятий

03.04.2018, 17:28 – Rada Поіменне голосування про проект Закону про внесення змін до Закону України "Про добровільне об'єднання територіальних громад" щодо добровільного приєднання територіальних громад сіл, селищ до територіальних громад міст обласного значення (№6466) - у другому читанні та в цілому

Детальніше
Так Так (тверде) Прийнятий

03.04.2018, 14:02 – Rada Поіменне голосування про Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" (нова редакція) з пропозиціями Президента України (доопрацьований) (№2489) - в цілому

Детальніше
Утрималися Так (тверде) Не прийнятий

07.12.2017, 11:02 – Rada Поіменне голосування про направлення на повторне друге читання проекту Закону про внесення змін до Закону України "Про добровільне об'єднання територіальних громад" щодо добровільного приєднання територіальних громад сіл, селищ до територіальних громад міст обласного значення (№6466)

Детальніше
Так Так Прийнятий

07.12.2017, 10:44 – Rada Поіменне голосування про проект Закону про внесення змін до Закону України "Про добровільне об'єднання територіальних громад" щодо добровільного приєднання територіальних громад сіл, селищ до територіальних громад міст обласного значення (№6466) - у другому читанні та в цілому

Детальніше
Так Так (тверде) Не прийнятий

16.11.2017, 17:31 – Rada Поіменне голосування про проект Закону про внесення змін до Закону України "Про добровільне об'єднання територіальних громад" щодо добровільного приєднання територіальних громад сіл, селищ до територіальних громад міст обласного значення (№6466) - за основу

Детальніше

В пояснювальній записці вказано, що Проект Закону спрямований розблокування процесу укрупнення територіальних громад міст обласного значення. Завданнями проекту Закону є прирівняння територіальних громад міст обласного значення до об’єднаних територіальних громад для застосування ними процедури добровільного приєднання. Законопроект розроблено за участі коаліції громадських організацій "Реанімаційний пакет реформ"

Так Так (тверде) Прийнятий

16.11.2017, 17:31 – Rada Поіменне голосування про проект Закону про внесення змін до Закону України "Про добровільне об'єднання територіальних громад" щодо добровільного приєднання територіальних громад сіл, селищ до територіальних громад міст обласного значення (№6466) - за основу та в цілому

Детальніше

В пояснювальній записці вказано, що Проект Закону спрямований розблокування процесу укрупнення територіальних громад міст обласного значення. Завданнями проекту Закону є прирівняння територіальних громад міст обласного значення до об’єднаних територіальних громад для застосування ними процедури добровільного приєднання. Законопроект розроблено за участі коаліції громадських організацій "Реанімаційний пакет реформ"

Утрималися Так (тверде) Не прийнятий

16.11.2017, 17:14 – Rada Поіменне голосування про розгляд за скороченою процедурою проекту Закону про внесення змін до Закону України "Про добровільне об'єднання територіальних громад" щодо добровільного приєднання територіальних громад сіл, селищ до територіальних громад міст обласного значення (№6466)

Детальніше
Утрималися Так Прийнятий

16.11.2017, 17:13 – Rada Поіменне голосування про проект Закону про внесення змін до Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" (№6403) - за основу

Детальніше

відповідно до пояснювальної записки Положення законопроекту спрямовані на: - удосконалення структури документації з просторового планування (містобудівної документації), визначення складу та змісту усіх видів цієї документацій; - забезпечення проведення комплексної експертизи для всіх видів документації з просторового планування; - більш чітке визначення функцій державних органів влади та місцевого самоврядування при розробленні, затвердженні та реалізації Генеральної схеми планування території України та усіх інших видів документації з просторового планування на регіональному та місцевому рівнях; - введення нового виду документації з просторового планування на місцевому рівні – плану об’єднаної територіальної громади; - розширення повноважень органів місцевого самоврядування шляхом введення місцевих правил регулювання забудови, які встановлюють порядок регулювання забудови та іншого використання територій і об’єктів у населених пунктах, на територіях об’єднаних територіальних громад; - забезпечення доступу інвесторів та громадськості до документації з просторового планування через Державний реєстр документації з просторового планування на регіональному та місцевому рівнях на офіційному веб-сайт центрального органу виконавчої влади; - визначення історико-архітектурного опорного плану вихідними даними для розроблення документації із просторового планування; - забезпечення розроблення плану червоних ліній, як технічної документація, яка розробляється або після затвердження генерального плану населеного пункту, або у його складі та дозволяє отримати червоні лінії для всієї території населеного пункту; - забезпечення належної забудови земельних ділянок відповідно до затверджених детальних планів території та проектів забудови територій; - усунення колізій містобудівного законодавства, які породжують спори та гальмують економічне зростання територій - забезпечення реального зв’язку програм соціально-економічного розвитку із документацією із просторового планування; - створення прозорого та неконфліктного механізму врахування громадських інтересів при розробленні документації з просторового планування Законопроект розроблено за участі коаліції громадських організацій "Реанімаційний пакет реформ"

Так Так (тверде) Прийнятий

16.11.2017, 16:59 – Rada Поіменне голосування про розгляд за скороченою процедурою проекту Закону про внесення змін до Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" (№6403)

Детальніше
Утрималися Так Прийнятий

16.11.2017, 16:58 – Rada Поіменне голосування про розгляд за скороченою процедурою проекту Закону про внесення змін до Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" (№6403)

Детальніше
Утрималися Так Не прийнятий

22.06.2017, 11:28 – Rada Поіменне голосування про включення до порядку денного сесії проекту Закону про внесення змін до Закону України "Про добровільне об'єднання територіальних громад" щодо добровільного приєднання територіальних громад сіл, селищ до територіальних громад міст обласного значення (№6466)

Детальніше
Так Так Прийнятий

20.06.2017, 17:15 – Rada Поіменне голосування про включення до порядку денного сесії проекту Закону про внесення змін до Закону України "Про добровільне об'єднання територіальних громад" щодо добровільного приєднання територіальних громад сіл, селищ до територіальних громад міст обласного значення (№6466)

Детальніше
Так Так Не прийнятий

14.03.2017, 17:14 – Rada Поіменне голосування про повернення до розгляду проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей добровільного об'єднання територіальних громад, розташованих на територіях суміжних районів (№5520)

Детальніше
Так Так Прийнятий

14.03.2017, 17:14 – Rada Поіменне голосування про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей добровільного об'єднання територіальних громад, розташованих на територіях суміжних районів (№5520) - в цілому

Детальніше

У пояснювальній записці зазначено, що законопроект вноситься з метою передбачення можливості утворення об’єднаних територіальних громад, суб'єктом утворення яких є, зокрема, територіальні громади міст обласного значення без зміни меж відповідних районів, а також визначення чіткої послідовності дій в процесі призначення перших місцевих виборів у територіальних громадах, утворених в результаті об`єднання територіальних громад різних районів, та зміни меж таких районів. Крім того, законопроект був розроблений та отримав схвалення від коаліції громадських організацій "Реанімаційний пакет реформ" Разом з тим, у висновках Головного науково-експертного управління ВРУ зазначається ряд юридичних колізій, що створюються даним законопроектом: "Положення Закону, насамперед, викликають сумніви з точки зору конституційності, оскільки: 1) виходячи зі змісту ч. 1 ст. 133, ч. ч. 1 та 3 ст. 140, ст. 141, ч. 1 ст. 143 Конституції України статус територіальної громади, яка має право на здійснення місцевого самоврядування як безпосередньо, так і через утворені нею органи місцевого самоврядування, мають жителі тих населених пунктів (сіл або їх об’єднань, селищ, міст), які мають статус адміністративно-територіальних одиниць. Тобто в Україні, як і в більшості держав світу, система місцевого самоврядування (первинним суб’єктом якого є територіальна громада) будується відповідно до системи адміністративно-територіального устрою (а не навпаки); 2) за змістом відповідних положень Конституції України (п. 13 ч. 1 ст. 92) порядок вирішення питань територіального устрою, включаючи порядок утворення, ліквідації адміністративно-територіальних одиниць та параметри, яким вони мають відповідати, має визначатися спеціальним законом України про територіальний устрій, а не законом про добровільне об’єднання територіальних громад; 3) відповідно до положень чинного Закону можливість об’єднання територіальних громад надається не тільки селам, а й селищам та містам, що, на нашу думку, не узгоджується з ч. 1 ст. 140 Конституції України, згідно з якою територіальною громадою може бути лише «добровільне об’єднання у сільську громаду жителів кількох сіл». За таких умов Головне управління вважає, що жодні зміни не призведуть до зникнення сумнівів у конституційності цього Закону, застосування якого на практиці породжує все нові юридичні проблеми, вирішити які у коректний спосіб досить важко. Свідченням цього є і даний законопроект, новели якого також викликають зауваження щодо їх обґрунтованості".

Так Так (тверде) Прийнятий

14.03.2017, 17:13 – Rada Поіменне голосування про повернення до розгляду проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей добровільного об'єднання територіальних громад, розташованих на територіях суміжних районів (№5520)

Детальніше
Так Так Не прийнятий

14.03.2017, 17:12 – Rada Поіменне голосування про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей добровільного об'єднання територіальних громад, розташованих на територіях суміжних районів (№5520) - в цілому

Детальніше

У пояснювальній записці зазначено, що законопроект вноситься з метою передбачення можливості утворення об’єднаних територіальних громад, суб'єктом утворення яких є, зокрема, територіальні громади міст обласного значення без зміни меж відповідних районів, а також визначення чіткої послідовності дій в процесі призначення перших місцевих виборів у територіальних громадах, утворених в результаті об`єднання територіальних громад різних районів, та зміни меж таких районів. Крім того, законопроект був розроблений та отримав схвалення від коаліції громадських організацій "Реанімаційний пакет реформ" Разом з тим, у висновках Головного науково-експертного управління ВРУ зазначається ряд юридичних колізій, що створюються даним законопроектом: "Положення Закону, насамперед, викликають сумніви з точки зору конституційності, оскільки: 1) виходячи зі змісту ч. 1 ст. 133, ч. ч. 1 та 3 ст. 140, ст. 141, ч. 1 ст. 143 Конституції України статус територіальної громади, яка має право на здійснення місцевого самоврядування як безпосередньо, так і через утворені нею органи місцевого самоврядування, мають жителі тих населених пунктів (сіл або їх об’єднань, селищ, міст), які мають статус адміністративно-територіальних одиниць. Тобто в Україні, як і в більшості держав світу, система місцевого самоврядування (первинним суб’єктом якого є територіальна громада) будується відповідно до системи адміністративно-територіального устрою (а не навпаки); 2) за змістом відповідних положень Конституції України (п. 13 ч. 1 ст. 92) порядок вирішення питань територіального устрою, включаючи порядок утворення, ліквідації адміністративно-територіальних одиниць та параметри, яким вони мають відповідати, має визначатися спеціальним законом України про територіальний устрій, а не законом про добровільне об’єднання територіальних громад; 3) відповідно до положень чинного Закону можливість об’єднання територіальних громад надається не тільки селам, а й селищам та містам, що, на нашу думку, не узгоджується з ч. 1 ст. 140 Конституції України, згідно з якою територіальною громадою може бути лише «добровільне об’єднання у сільську громаду жителів кількох сіл». За таких умов Головне управління вважає, що жодні зміни не призведуть до зникнення сумнівів у конституційності цього Закону, застосування якого на практиці породжує все нові юридичні проблеми, вирішити які у коректний спосіб досить важко. Свідченням цього є і даний законопроект, новели якого також викликають зауваження щодо їх обґрунтованості".

Так Так (тверде) Не прийнятий

14.03.2017, 17:12 – Rada Поіменне голосування про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей добровільного об'єднання територіальних громад, розташованих на територіях суміжних районів (№5520) - за основу

Детальніше

У пояснювальній записці зазначено, що законопроект вноситься з метою передбачення можливості утворення об’єднаних територіальних громад, суб'єктом утворення яких є, зокрема, територіальні громади міст обласного значення без зміни меж відповідних районів, а також визначення чіткої послідовності дій в процесі призначення перших місцевих виборів у територіальних громадах, утворених в результаті об`єднання територіальних громад різних районів, та зміни меж таких районів. Крім того, законопроект був розроблений та отримав схвалення від коаліції громадських організацій "Реанімаційний пакет реформ" Разом з тим, у висновках Головного науково-експертного управління ВРУ зазначається ряд юридичних колізій, що створюються даним законопроектом: "Положення Закону, насамперед, викликають сумніви з точки зору конституційності, оскільки: 1) виходячи зі змісту ч. 1 ст. 133, ч. ч. 1 та 3 ст. 140, ст. 141, ч. 1 ст. 143 Конституції України статус територіальної громади, яка має право на здійснення місцевого самоврядування як безпосередньо, так і через утворені нею органи місцевого самоврядування, мають жителі тих населених пунктів (сіл або їх об’єднань, селищ, міст), які мають статус адміністративно-територіальних одиниць. Тобто в Україні, як і в більшості держав світу, система місцевого самоврядування (первинним суб’єктом якого є територіальна громада) будується відповідно до системи адміністративно-територіального устрою (а не навпаки); 2) за змістом відповідних положень Конституції України (п. 13 ч. 1 ст. 92) порядок вирішення питань територіального устрою, включаючи порядок утворення, ліквідації адміністративно-територіальних одиниць та параметри, яким вони мають відповідати, має визначатися спеціальним законом України про територіальний устрій, а не законом про добровільне об’єднання територіальних громад; 3) відповідно до положень чинного Закону можливість об’єднання територіальних громад надається не тільки селам, а й селищам та містам, що, на нашу думку, не узгоджується з ч. 1 ст. 140 Конституції України, згідно з якою територіальною громадою може бути лише «добровільне об’єднання у сільську громаду жителів кількох сіл». За таких умов Головне управління вважає, що жодні зміни не призведуть до зникнення сумнівів у конституційності цього Закону, застосування якого на практиці породжує все нові юридичні проблеми, вирішити які у коректний спосіб досить важко. Свідченням цього є і даний законопроект, новели якого також викликають зауваження щодо їх обґрунтованості".

Так Так (тверде) Прийнятий

14.03.2017, 16:12 – Rada Поіменне голосування про розгляд за скороченою процедурою проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей добровільного об'єднання територіальних громад, розташованих на територіях суміжних районів (№5520)

Детальніше
Не голосували Так Не прийнятий

14.03.2017, 16:11 – Rada Поіменне голосування про розгляд за скороченою процедурою проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей добровільного об'єднання територіальних громад, розташованих на територіях суміжних районів (№5520)

Детальніше
Не голосували Так Не прийнятий

09.02.2017, 18:12 – Rada Поіменне голосування про проект Закону про службу в органах місцевого самоврядування (№2489) - у другому читанні та в цілому

Детальніше

Коментар депутата VIII скликання Альони Шкрум (http://bit.ly/2mOGytF) Закон "Про службу в органах місцевого самоврядування" (...) дає можливість: 1. Чітко розділити посади в органах місцевого самоврядування на політичні (наприклад, мер) та професійні (наприклад, керуючий справами). Такий розподіл вперше (!) реалізується в Україні на рівні органів місцевого самоврядування. Основна мета нововведення: створення стабільної, професійної служби в органах місцевого самоврядування та, відповідно, ліквідація практики, коли із черговими виборами персональний склад апарату органів місцевого самоврядування змінюється, подекуди до 70% відсотків. 2. Деполітизувати службу в органах місцевого самоврядування. Забороняється службовцю бути депутатом сільської, селищної, міської, районної чи обласної ради, якщо він працює в апараті такої ради. При цьому чітко визначається, що керуючий справами не може бути одночасно депутатом будь-якої ради. 3. Пустити більше нових професійних людей в органи місцевого самоврядування. 4. Встановити гідну оплату праці службовцям місцевого самоврядування. (Те, чого чекають найбільше). Ми встановили мінімальний гарантований розмір посадового окладу службовця, а для запобігання заниженню посадових окладів - передбачили мінімальні відносні співвідношення розмірів посадових окладів різних категорій посад (не нижче наявних на сьогодні пропорцій). І відтепер органи самоврядування не будуть обмежені різними підзаконними актами Кабінету Міністрів України у призначені достойних заробітній плат, якщо у них на це є кошти у бюджеті.

Так Так (тверде) Прийнятий

09.02.2017, 17:31 – Rada Поіменне голосування про повернення до розгляду проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо добровільного приєднання територіальних громад) (№4772)

Детальніше
Так Так Прийнятий

09.02.2017, 17:31 – Rada Поіменне голосування про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо добровільного приєднання територіальних громад) (№4772) - у другому читанні та в цілому

Детальніше

Законопроектом передбачено додавання ряду статей до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», а також коригування відповідних норм у виборчому законодавстві. У Законі «Про добровільне об’єднання територіальних громад» визначаються параметри, після досягнення яких новостворена територіальна громада може вважатись Кабінетом Міністрів України спроможною. Така громад повинна бути створена навколо центру, визначеного Перспективним планом територіальних громад, і в ній повинно проживати не менше половини мешканців від кількості, передбаченої Перспективним планом. Одночасно, після досягнення таких параметрів, кожна наступна територіальна громада об’єднується з цією громадою за спрощеними процедурами. Також в цих територіальних громадах проводяться додаткові вибори депутатів ради об’єднаної громади за округами, створеними відповідно до законодавства про місцеві вибори, у той час, як вибори голови об’єднаної територіальної громади не проводяться. Таким чином, у раді новоствореної громади будуть представники від усіх територій. Політично такий підхід теж виправданий, оскільки додавання нових депутатів до вже сформованої ради істотно не змінює політичну конфігурацію. (Пояснювальна записка до законопроекту)

Так Так (тверде) Прийнятий

09.02.2017, 17:01 – Rada Поіменне голосування про проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо набуття повноважень сільських, селищних, міських голів (№4110) - у другому читанні та в цілому

Детальніше
Так Так (тверде) Прийнятий

09.02.2017, 16:51 – Rada Поіменне голосування про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо статусу старости села, селища) (№4742) - у другому читанні та в цілому

Детальніше
Так Так (тверде) Прийнятий

17.01.2017, 17:23 – Rada Поіменне голосування про включення до порядку денного сесії проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей добровільного об'єднання територіальних громад, розташованих на територіях суміжних районів (№5520)

Детальніше
Відсутні Так Не прийнятий

17.01.2017, 17:16 – Rada Поіменне голосування про включення до порядку денного сесії проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей добровільного об'єднання територіальних громад, розташованих на територіях суміжних районів (№5520)

Детальніше
Відсутні Так Не прийнятий

20.09.2016, 16:42 – Rada Поіменне голосування про проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо добровільного приєднання територіальних громад) (№4773) - за основу

Детальніше

Законопроект передбачає, що право на перехід на прямі трансферти з державним бюджетом, крім визначених наразі міст обласного значення, районних бюджетів та бюджетів, об’єднаних відповідно до Перспективного плану громад, мають також об’єднані відповідно до Закону територіальні громади, визнані у встановленому Законом порядку спроможними. Про це йдеться в картці законопроекту.

Не голосували Так (тверде) Прийнятий

20.09.2016, 16:41 – Rada Поіменне голосування про повернення до розгляду проекту Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо добровільного приєднання територіальних громад) (№4773)

Детальніше

Законопроект передбачає, що право на перехід на прямі трансферти з державним бюджетом, крім визначених наразі міст обласного значення, районних бюджетів та бюджетів, об’єднаних відповідно до Перспективного плану громад, мають також об’єднані відповідно до Закону територіальні громади, визнані у встановленому Законом порядку спроможними. Про це йдеться в картці законопроекту.

Не голосували Так Прийнятий

20.09.2016, 16:41 – Rada Поіменне голосування про повернення до розгляду проекту Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо добровільного приєднання територіальних громад) (№4773)

Детальніше

Законопроект передбачає, що право на перехід на прямі трансферти з державним бюджетом, крім визначених наразі міст обласного значення, районних бюджетів та бюджетів, об’єднаних відповідно до Перспективного плану громад, мають також об’єднані відповідно до Закону територіальні громади, визнані у встановленому Законом порядку спроможними. Про це йдеться в картці законопроекту.

Не голосували Так Не прийнятий

20.09.2016, 16:39 – Rada Поіменне голосування про проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо добровільного приєднання територіальних громад) (№4773) - за основу

Детальніше

Законопроект передбачає, що право на перехід на прямі трансферти з державним бюджетом, крім визначених наразі міст обласного значення, районних бюджетів та бюджетів, об’єднаних відповідно до Перспективного плану громад, мають також об’єднані відповідно до Закону територіальні громади, визнані у встановленому Законом порядку спроможними. Про це йдеться в картці законопроекту.

Не голосували Так (тверде) Не прийнятий

20.09.2016, 16:34 – Rada Поіменне голосування про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо добровільного приєднання територіальних громад) (№4772) - за основу

Детальніше

Законопроект передбачає створення механізму для врегулювання суспільних відносин, що виникають під час приєднання територіальних громад сіл, селищ до вже існуючих об’єднаних територіальних громад (дублює положення проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо механізму стимулювання подальшого процесу добровільного об'єднання територіальних громад» № 3638).

Не голосували Так (тверде) Прийнятий

20.09.2016, 13:53 – Rada Поіменне голосування про проект Закону про внесення змін до Закону України "Про добровільне об'єднання територіальних громад" щодо забезпечення державної підтримки добровільного об'єднання територіальних громад (№3390) - у другому читанні та в цілому

Детальніше

Як йдеться в пояснювальній записці, законопроект передбачає вдосконалення правового регулювання затвердження Перспективних планів формування спроможних громад, що надасть змогу усім спроможним громадам своєчасно отримати ефективне ресурсне забезпечення.

Не голосували Так (тверде) Не прийнятий

08.09.2016, 17:49 – Rada Поіменне голосування про проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо зарахування окремих адміністративних зборів до місцевих бюджетів (№4386-д) - за основу та в цілому

Детальніше

Законопроект передбачає унормування питання зарахування до доходів загального фонду бюджетів об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, окремих видів плати за надання адміністративних послуг.

Відсутні Так (тверде) Прийнятий

08.09.2016, 16:40 – Rada Поіменне голосування про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов зміни меж районів у процесі добровільного об'єднання територіальних громад (№4676) - за основу

Детальніше

Законопроектом передбачено визначення чіткої послідовності дій в процесі призначення перших місцевих виборів у територіальних громадах, утворених в результаті об'єднання територіальних громад різних районів, та зміни меж таких районів, а також передбачення можливості утворення об’єднаних територіальних громад, суб'єктом утворення яких є, зокрема, територіальні громади міст обласного значення без зміни меж районів. Про це йдеться у пояснювальній записці до законопроекту.

Не голосували Так (тверде) Прийнятий

08.09.2016, 16:33 – Rada Поіменне голосування про повернення до розгляду проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов зміни меж районів у процесі добровільного об'єднання територіальних громад (№4676)

Детальніше

Законопроектом передбачено визначення чіткої послідовності дій в процесі призначення перших місцевих виборів у територіальних громадах, утворених в результаті об'єднання територіальних громад різних районів, та зміни меж таких районів, а також передбачення можливості утворення об’єднаних територіальних громад, суб'єктом утворення яких є, зокрема, територіальні громади міст обласного значення без зміни меж районів. Про це йдеться у пояснювальній записці до законопроекту.

Не голосували Так Не прийнятий

08.09.2016, 16:31 – Rada Поіменне голосування про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов зміни меж районів у процесі добровільного об'єднання територіальних громад (№4676) - за основу

Детальніше

Законопроектом передбачено визначення чіткої послідовності дій в процесі призначення перших місцевих виборів у територіальних громадах, утворених в результаті об'єднання територіальних громад різних районів, та зміни меж таких районів, а також передбачення можливості утворення об’єднаних територіальних громад, суб'єктом утворення яких є, зокрема, територіальні громади міст обласного значення без зміни меж районів. Про це йдеться у пояснювальній записці до законопроекту.

Не голосували Так (тверде) Не прийнятий

14.07.2016, 17:04 – Rada Поіменне голосування про включення до порядку денного та розгляд проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо добровільного приєднання територіальних громад) (№4772)

Детальніше

Законопроектом передбачається право на перехід на прямі трансферти з державним бюджетом, крім визначених наразі міст обласного значення, районних бюджетів та бюджетів, об’єднаних відповідно до Перспективного плану громад, мають також об’єднані відповідно до Закону територіальні громади, визнані у встановленому Законом порядку спроможними.

Не голосували Так Не прийнятий

18.02.2016, 14:01 – Rada Сигнальне голосування про проект Закону про органи самоорганізації населення (№2466)

Детальніше

Як йдеться в пояснювальній записці, законопроект спрямований на покращення існуючої ситуації у сфері регламентації правового статусу органів самоорганізації населення як однієї із форм локальної демократії і створення умов для безпосередньої участі членів територіальних громад у вирішенні питань місцевого значення.

Не голосували Так Не прийнятий

18.02.2016, 13:59 – Rada Сигнальне голосування про проект Закону про органи самоорганізації населення (№2466)

Детальніше

Як йдеться в пояснювальній записці, законопроект спрямований на покращення існуючої ситуації у сфері регламентації правового статусу органів самоорганізації населення як однієї із форм локальної демократії і створення умов для безпосередньої участі членів територіальних громад у вирішенні питань місцевого значення.

Не голосували Так Не прийнятий

10.12.2015, 10:50 – Rada Поіменне голосування про включення до порядку денного сесії проекту Закону про внесення змін до Закону України "Про добровільне об'єднання територіальних громад" щодо забезпечення державної підтримки добровільного об'єднання територіальних громад (№3390)

Детальніше

Законопроектом пропонується вдосконалення правового регулювання затвердження Перспективних планів формування спроможних громад, що надасть змогу усім спроможним громадам своєчасно отримати ефективне ресурсне забезпечення.

Так Так Прийнятий

10.12.2015, 10:48 – Rada Поіменне голосування про включення до порядку денного сесії проекту Закону про внесення змін до Закону України "Про добровільне об'єднання територіальних громад" щодо забезпечення державної підтримки добровільного об'єднання територіальних громад (№3390)

Детальніше

Законопроектом пропонується вдосконалення правового регулювання затвердження Перспективних планів формування спроможних громад, що надасть змогу усім спроможним громадам своєчасно отримати ефективне ресурсне забезпечення.

Так Так Не прийнятий

10.12.2015, 10:31 – Rada Поіменне голосування про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг (№2984) - у другому читанні та в цілому

Детальніше

Закон передбачає удосконалення процедури надання адміністративних послуг в електронній формі. Крім того, органам місцевого самоврядування (виконавчому органу сільської, селищної або міської ради, сільському голові (у випадку, коли відповідно до закону виконавчий орган сільської ради не утворено) пропонується надати повноваження щодо реєстрації місця проживання та зняття з реєстрації місця проживання особи, ведення відповідного реєстру територіальної громади. Про це йдеться у висновку Головного науково-експертного управління.

Не голосували Так (тверде) Прийнятий

26.11.2015, 16:33 – Rada Поіменне голосування про проект Закону про внесення змін до статті 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (щодо поіменних голосувань) (№2016а) - за основу та в цілому

Детальніше

Законопроект покликаний зробити більшість голосувань у всіх місцевих радах поіменними, а результати голосувань – загальнодоступними.

Так Так (тверде) Прийнятий

04.09.2015, 11:01 – Rada Поіменне голосування про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо організації проведення перших виборів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів (№3008) - за основу та в цілому

Детальніше

Законопроект узгоджує систему представницьких органів місцевого самоврядування із законодавством, удосконалення процедури об’єднання територіальних громад з урахуванням принципів реформування системи місцевих виборів та узгодження процедур проведення перших виборів із черговими місцевими виборами 2015 року.

Так Так (тверде) Прийнятий

04.09.2015, 10:37 – Rada Поіменне голосування про включення до порядку денного та розгляд проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо організації проведення перших виборів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів (№3008)

Детальніше

Законопроект узгоджує систему представницьких органів місцевого самоврядування із законодавством, удосконалення процедури об’єднання територіальних громад з урахуванням принципів реформування системи місцевих виборів та узгодження процедур проведення перших виборів із черговими місцевими виборами 2015 року.

Так Так Прийнятий

03.09.2015, 17:49 – Rada Поіменне голосування про включення до порядку денного та розгляд проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо організації проведення перших виборів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів (№3008)

Детальніше

Законопроект узгоджує систему представницьких органів місцевого самоврядування із законодавством, удосконалення процедури об’єднання територіальних громад з урахуванням принципів реформування системи місцевих виборів та узгодження процедур проведення перших виборів із черговими місцевими виборами 2015 року.

Відсутні Так Не прийнятий

03.09.2015, 17:28 – Rada Поіменне голосування про включення до порядку денного та розгляд проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо організації проведення перших виборів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів (№3008)

Детальніше

Законопроект узгоджує систему представницьких органів місцевого самоврядування із законодавством, удосконалення процедури об’єднання територіальних громад з урахуванням принципів реформування системи місцевих виборів та узгодження процедур проведення перших виборів із черговими місцевими виборами 2015 року.

Так Так Не прийнятий

14.07.2015, 13:00 – Rada Поіменне голосування про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг (№2984) - за основу

Детальніше

Закон передбачає удосконалення процедури надання адміністративних послуг в електронній формі. Крім того, органам місцевого самоврядування (виконавчому органу сільської, селищної або міської ради, сільському голові (у випадку, коли відповідно до закону виконавчий орган сільської ради не утворено) пропонується надати повноваження щодо реєстрації місця проживання та зняття з реєстрації місця проживання особи, ведення відповідного реєстру територіальної громади. Про це йдеться у висновку Головного науково-експертного управління.

Утрималися Так (тверде) Прийнятий

23.04.2015, 16:44 – Rada Поіменне голосування про проект Закону про службу в органах місцевого самоврядування (№2489) - за основу

Детальніше

Як йдеться в пояснювальній записці, законопроект передбачає встановлення нових правових та організаційних засад служби в органах місцевого самоврядування як професійної та політично неупередженої діяльності на благо держави і громади, а також для гарантування реалізації громадянами України права рівного доступу до служби в органах місцевого самоврядування.

Так Так (тверде) Прийнятий

23.04.2015, 16:28 – Rada Поіменне голосування про розгляд за скороченою процедурою проекту Закону про службу в органах місцевого самоврядування (№2489)

Детальніше
Так Так Прийнятий

05.02.2015, 13:00 – Rada Поіменне голосування про проект Закону про добровільне об'єднання територіальних громад (№0915) - у другому читанні та в цілому

Детальніше

Законопроектом пропонується визначити підстави та порядок реалізації права територіальних громад на об’єднанн

Відсутні Так (тверде) Прийнятий

05.02.2015, 12:50 – Rada Поіменне голосування про проект Закону про засади державної регіональної політики (№0908) - у другому читанні та в цілому

Детальніше

Законопроектом передбачається, відповідно до пояснювальної записки, створення законодавчої основи для реалізації нової державної регіональної політики, яка повинна охоплювати значно більше коло питань, ніж просто підтримка регіонального розвитку.

Відсутні Так (тверде) Прийнятий

Як "Переважно голосує за" працює

Голосування депутата рахуються як зважене середнє, де найважливіші голосування отримують 50 балів, менш важливі 10 балів, а ще менш важливі голосування під час яких депутат був відсутній, отримують 2 бали. Під час важливих голосувань депутат отримує повні 50 балів за голосування на підтримку політики, 0 балів за голосування проти i 25 балів за неголосування. В менш важливих голосуваннях депутат отримує 10 балів за голосування на підтримку політики, 0 балів за голосування проти і 1 (з 2) якщо відсутній.

Після цього, цифри конвертуються в прості фрази на основі діапазону значень, в який потрапляє голосування депутата.

Кількість голосувань Балів З можливих
Найважливіші голосування (50 балів)      
Голосувань «за» політику 14 700 700
Голосувань «проти» політики 0 0 0
Відсутній 14 350 700
Менш важливі голосування (10 балів)      
Голосувань «за» політику 11 110 110
Голосувань «проти» політики 0 0 0
Відсутній на менш важливих (2 бали)      
Відсутній* 14 14 28
Всього: 1174 1538

*Виконуючи інші обов'язки, депутат не завжди має можливість голосувати. Тому відсутність не завжди свідчить про те, що він утримується від голосування за політику. Внаслідок цього, відсутність на менш важливих голосуваннях робить різницю диспропорційно малою і мало впливає на підрахунок голосувань.

Узгоджений розрахунок = Бали депутата / Балів всього = 1174 / 1538 = 76%.

І потім