Як Олег Кулініч голосував у порівнянні з тими, хто вважає, що парламент повинен прийняти низку законопроектів для охорони навколишнього середовища, врегулювання відносин в екологічній сфері, природокористування та приведення українського законодавства до стандартів Європейського Союзу.

Голосування Олег Кулініч Прихильники політики Результати голосування

15.05.2019, 13:13 – Rada Поіменне голосування про проект Постанови про проведення парламентських слухань на тему: "Державна природоохоронна політика України: стан, перспективи розвитку та шляхи співпраці з громадянським суспільством" (3 липня 2019 року) (№9485) - за основу та в цілому

Детальніше

Цією Постановою, на основі рішення Комітету від 17.01.2019 пропонується провести 3 липня 2019 р. в залі пленарних засідань Верховної Ради України парламентські слухання на тему: "Державна природоохоронна політика України: стан, перспективи розвитку та шляхи співпраці з громадянським суспільством".

Так Так Не прийнятий

28.02.2019, 16:58 – Rada Поіменне голосування про проект Закону про озоноруйнівні речовини та фторовані парникові гази (№9082) - за основу

Детальніше

Відповідно до пояснювальної записки метою законопроекту є визначення правових та організаційних засад регулювання відносин у сфері поводження з контрольованими речовинами та товарами, що їх містять, використання яких впливає на озоновий шар та зміну клімату для адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу, на виконання Рішення 24-ої зустрічі Сторін Монреальського протоколу в частині забезпечення довгострокового контролю за обігом озоноруйнівних речовин та товарів, що їх містять, а також вирішення питання поступового виведення таких речовин з обігу. У законопроекті імплементовані положення Регламенту (ЄС) №2037/2000 про речовини, що руйнують озоновий шар та положення Регламенту (ЄС) № 842/2006 Європейського Парламенту та Ради про деякі фторовані парникові гази.

Так Так (тверде) Прийнятий

28.02.2019, 16:43 – Rada Поіменне голосування про проект Закону про засади моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів (№9253) - за основу

Детальніше

В пояснювальній записці до законопроекту вказано, що законопроект спрямований на врегулювання правових та організаційних засад функціонування системи моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів (МЗВ) в Україні. Прийняття національного законодавства щодо системи МЗВ передбачено пунктом 1727 Плану заходів з виконання Угоди, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2017 р. № 1106 «Про виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони» Положеннями законопроекту пропонується, зокрема: 1) визначити повноваження органів державної влади в сфері МЗВ; 2) визначити правові засади реєстрації установок в Державному реєстрі установок; 3) визначити правові засади організації та здійснення МЗВ; 4) закріпити статус верифікатора звіту оператора про викиди парникових газів; 5) встановити основні права та обов'язки оператора установки та верифікатора звіту оператора про викиди парникових газів; 6) встановити основні аспекти надання адміністративних послуг у сфері МЗВ; 7) встановити відповідальність за порушення законодавства у сфері МЗВ

Так Так (тверде) Прийнятий

28.02.2019, 16:29 – Rada Поіменне голосування про проект Закону про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року (№8328) - у другому читанні та в цілому

Детальніше

Відповідно до пояснювальної записки метою законопроекту є перегляд основних стратегічних завдань державної екологічної політики, що базуються, перш за все, на виявлених кореневих причинах екологічних проблем України та фінансовій спроможності країни до їх вирішення. Законопроект спрямований на забезпечення реалізації підрозділу 8 «Належне екологічне врядування» розділу II «Ефективне врядування» середньострокового плану пріоритетних дій Уряду до 2020 року

Відсутні Так (тверде) Прийнятий

20.03.2018, 13:46 – Rada Поіменне голосування про проект Закону про стратегічну екологічну оцінку (№6106) - у другому читанні та в цілому

Детальніше

У пояснювальній записці до законопроекту вказується, що метою законопроекту є встановлення сфери застосування та порядку здійснення стратегічної екологічної оцінки, механізму проведення транскордонних консультацій, інформування про прийняте рішення та моніторингу впливу виконання документа державного планування на довкілля. Законопроектом передбачено встановлення механізму стратегічної екологічної оцінки та внесення змін до деяких законодавчих актів спрямованих для забезпечення охорони навколишнього природного середовища під час планування суспільного розвитку та господарської діяльності із врахуванням пріоритетності факторів впливу на довкілля, в тому числі здоров’я населення, та забезпечення сталості екосистем у процесі прийняття стратегічних рішень. Проект Закону був розроблений за участі експертів коаліції громадських організацій "Реанімаційний пакет реформ"

Не голосували Так (тверде) Прийнятий

07.11.2017, 14:11 – Rada Поіменне голосування про направлення на повторне друге читання проекту Закону про стратегічну екологічну оцінку (№6106)

Детальніше

У пояснювальній записці до законопроекту вказується, що метою законопроекту є встановлення сфери застосування та порядку здійснення стратегічної екологічної оцінки, механізму проведення транскордонних консультацій, інформування про прийняте рішення та моніторингу впливу виконання документа державного планування на довкілля. Законопроектом передбачено встановлення механізму стратегічної екологічної оцінки та внесення змін до деяких законодавчих актів спрямованих для забезпечення охорони навколишнього природного середовища під час планування суспільного розвитку та господарської діяльності із врахуванням пріоритетності факторів впливу на довкілля, в тому числі здоров’я населення, та забезпечення сталості екосистем у процесі прийняття стратегічних рішень. Проект Закону був розроблений за участі експертів коаліції громадських організацій "Реанімаційний пакет реформ"

Так Так Прийнятий

23.05.2017, 16:55 – Rada Поіменне голосування про скорочення терміну підготовки до другого читання проекту Закону про стратегічну екологічну оцінку (№6106)

Детальніше
Утрималися Так Не прийнятий

23.05.2017, 16:54 – Rada Поіменне голосування про проект Закону про стратегічну екологічну оцінку (№6106) - за основу

Детальніше

У пояснювальній записці до законопроекту вказується, що метою законопроекту є встановлення сфери застосування та порядку здійснення стратегічної екологічної оцінки, механізму проведення транскордонних консультацій, інформування про прийняте рішення та моніторингу впливу виконання документа державного планування на довкілля. Законопроектом передбачено встановлення механізму стратегічної екологічної оцінки та внесення змін до деяких законодавчих актів спрямованих для забезпечення охорони навколишнього природного середовища під час планування суспільного розвитку та господарської діяльності із врахуванням пріоритетності факторів впливу на довкілля, в тому числі здоров’я населення, та забезпечення сталості екосистем у процесі прийняття стратегічних рішень. Проект Закону був розроблений за участі експертів коаліції громадських організацій "Реанімаційний пакет реформ"

Так Так (тверде) Прийнятий

23.05.2017, 16:45 – Rada Поіменне голосування про розгляд за скороченою процедурою проекту Закону про стратегічну екологічну оцінку (№6106)

Детальніше
Утрималися Так Прийнятий

23.05.2017, 16:44 – Rada Поіменне голосування про Закон України "Про оцінку впливу на довкілля" з пропозиціями Президента України (доопрацьований) (№2009а-д) - в цілому

Детальніше

За висновками експертів коаліції громадських організацій "Реанімаційний пакет реформ" законопроектом пропонується впровадження європейських стандартів екологічної оцінки, а саме, встановлення чітких та прозорих процедур екологічної оцінки при плануванні господарської діяльності, із забезпеченням участі громадськості та врахуванням існуючих та потенційних екологічних проблем, у тому числі пов’язаних зі здоров’ям населення. Законопроект спрямований на виконання міжнародних зобов’язань України, передбачених Угодою про асоціацію з ЄС та міжнародними угодами в рамках ЄЕК ООН у сфері охорони довкілля – Оргуська Конвенція, Конвенція Еспо та Протокол про стратегічну екологічну оцінку. Даним голосуванням депутати прийняли законопроект в цілому з урахуванням пропозицій Президента України.

Так Так (тверде) Прийнятий

07.02.2017, 13:34 – Rada Поіменне голосування про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо виконання Конвенції 1979 року про охорону дикої флори і фауни та природних середовищ існування в Європі) (№2023) - у другому читанні та в цілому

Детальніше

Відповідно до пояснювальної записки Законопроект вносить зміни і приводить у відповідність з вимогами Бернської конвенції наступні закони України: «Про тваринний світ», Лісовий кодекс України, «Про природно-заповідний фонд України», «Про захист тварин від жорстокого поводження», «Про мисливське господарство та полювання», Кодекс України про адміністративні правопорушення Завданнями є захист середовищ існування рідкісних видів, занесених до Бернської конвенції, перш за все місць існування у лісах, а також на територіях державних природних заповідників; посилення заходів з охорони дельфіна-афаліни, ведмедя бурого, кажанів, чорного лелеки, скопи; заборона на застосування невибіркових засобів добування тварин – капканів; посилення боротьби з браконьєрством

Так Так (тверде) Прийнятий

07.02.2017, 13:31 – Rada Поіменне голосування про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо виконання Конвенції 1979 року про охорону дикої флори і фауни та природних середовищ існування в Європі) (№2023) - у другому читанні та в цілому

Детальніше

Відповідно до пояснювальної записки Законопроект вносить зміни і приводить у відповідність з вимогами Бернської конвенції наступні закони України: «Про тваринний світ», Лісовий кодекс України, «Про природно-заповідний фонд України», «Про захист тварин від жорстокого поводження», «Про мисливське господарство та полювання», Кодекс України про адміністративні правопорушення Завданнями є захист середовищ існування рідкісних видів, занесених до Бернської конвенції, перш за все місць існування у лісах, а також на територіях державних природних заповідників; посилення заходів з охорони дельфіна-афаліни, ведмедя бурого, кажанів, чорного лелеки, скопи; заборона на застосування невибіркових засобів добування тварин – капканів; посилення боротьби з браконьєрством

Так Так (тверде) Не прийнятий

07.02.2017, 11:45 – Rada Поіменне голосування про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо імплементації європейських екологічних норм про охорону середовища рідкісних видів тварин і рослин) (№2604) - у другому читанні та в цілому

Детальніше

У пояснювальній записці вказано, що метою прийняття Закону є імплементація європейських екологічних норм про охорону середовища рідкісних видів тварин і рослин. Завданнями є захист від знищення середовища перебування (зростання) видів тваринного та рослинного світу, занесених до Червоної книги України. Так, передбачається внесення зміни до законів України «Про Червону книгу України», «Про тваринний світ», «Про природно-заповідний фонд України», Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі – КУпАП). Зокрема , пропонується встановити відповідальність за «знищення» середовищ перебування (зростання) рідкісних видів тваринного та рослинного світу, занесених до Червоної книги України; визначити додаткову підставу припинення права спеціального використання об'єктів тваринного світу у випадку «жорстокого поводження з дикими тваринами»; доповнити класифікацію територій та об'єктів природно-заповідного фонду України «сакральними» заказниками; уточнити, що природні заповідники є «некомерційними» установами загальнодержавного значення тощо. Пропонується також підвищити у п’ять разів розміри штрафів за скоєння адміністративних правопорушень, передбачених у КУпАП за введення в експлуатацію виробничих об'єктів без обладнання, що запобігає шкідливому впливу на ліси, засмічення лісів відходами, порушення вимог пожежної безпеки в лісах. Проте, ряд екологічних організацій вважають пропоновану в законопроекті норму про “вибірковий діагностичний відстріл диких тварин для ветеринарної-санітарної експертизи” та заборону в природних заповідниках здійснення “санітарних заходів” негативними нормами, які вимагають вилучити з проекту закону

Так Так (тверде) Прийнятий

07.02.2017, 11:38 – Rada Поіменне голосування про направлення до головного комітету на доопрацювання Закону України "Про оцінку впливу на довкілля" з пропозиціями Президента України від 28.10.2016 (№2009а-д)

Детальніше

Цим голосуванням проект Закону було направлено до комітету з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи для доопрацювання з врахуванням поправок Президента України

Відсутні Так (тверде) Прийнятий

04.10.2016, 14:00 – Rada Поіменне голосування про проект Закону про стратегічну екологічну оцінку (№3259) - у другому читанні та в цілому

Детальніше

Як йдеться в проекті закону, він регулює відносини у сфері стратегічної екологічної оцінки проектів документів державного планування та доповнює процедури розроблення і затвердження документів державного планування в частині забезпечення їх стратегічної екологічної оцінки.

Відсутні Так (тверде) Прийнятий

04.10.2016, 13:56 – Rada Поіменне голосування про проект Закону про оцінку впливу на довкілля (№2009а-д) - у другому читанні та в цілому

Детальніше

Закон встановлює правові та організаційні засади оцінки впливу на довкілля, спрямованої на запобігання шкоді довкіллю, забезпечення екологічної безпеки, охорони довкілля, раціонального використання і відтворення природних ресурсів, у процесі прийняття рішень про провадження господарської діяльності, яка може мати значний вплив на довкілля, з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів (цитата з Закону).

Відсутні Так (тверде) Прийнятий

04.10.2016, 13:16 – Rada Поіменне голосування про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України, які регулюють відносини, пов'язані з одержанням документів дозвільного характеру (щодо спеціального водокористування) (№3323) - за основу

Детальніше

Законопроектом передбачається, зокрема, дерегуляція та розвиток підприємництва, поліпшення умов ведення бізнесу шляхом усунення надмірного навантаження при оформленні права на здійснення спеціального водокористування та приведення процедури оформлення зазначеного права до вимог Закону України «Про адміністративні послуги» (так записано в пояснювальній записці).

Відсутні Так (тверде) Прийнятий

04.10.2016, 12:02 – Rada Поіменне голосування про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо імплементації європейських екологічних норм про охорону середовища рідкісних видів тварин і рослин) (№2604) - за основу

Детальніше

Законопроект передбачає внесення змін до законодавства, якими передбачається імплементації європейських екологічних норм про охорону середовища рідкісних видів тварин і рослин, а також захист від знищення середовища перебування (зростання) зазначених видів тваринного та рослинного світу, занесених до Червоної книги України.

Відсутні Так (тверде) Прийнятий

04.10.2016, 11:51 – Rada Поіменне голосування про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо охорони фауни та флори згідно міжнародних угод) (№3445) - за основу

Детальніше

Законопроект передбачає внесення змін до законів України, якими пропонується викласти у новій редакції термін «жорстоке поводження з тваринами»; уточнити перелік тварин, заборонених для полювання (занесених до Червоної книги України і Списку II Бернської Конвенції про охорону дикої флори і фауни та природних середовищ існування в Європі); заборонити використання газу, струму, диму, холодної метальної пневматичної зброї, пасток, приладів нічного бачення, тепловізорів, набоїв зі свинцевим шротом тощо при полюванні та добуванні об’єктів тваринного світу; заборонити використання тварин як мішені при навчанні у стрільбі або у змаганнях зі стрільби тощо.

Відсутні Так (тверде) Прийнятий

04.10.2016, 11:42 – Rada Поіменне голосування про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо виконання Конвенції 1979 року про охорону дикої флори і фауни та природних середовищ існування в Європі) (№2023) - за основу

Детальніше

Відповідно до пояснювальної записки Законопроект вносить зміни і приводить у відповідність з вимогами Бернської конвенції наступні закони України: «Про тваринний світ», Лісовий кодекс України, «Про природно-заповідний фонд України», «Про захист тварин від жорстокого поводження», «Про мисливське господарство та полювання», Кодекс України про адміністративні правопорушення Завданнями є захист середовищ існування рідкісних видів, занесених до Бернської конвенції, перш за все місць існування у лісах, а також на територіях державних природних заповідників; посилення заходів з охорони дельфіна-афаліни, ведмедя бурого, кажанів, чорного лелеки, скопи; заборона на застосування невибіркових засобів добування тварин – капканів; посилення боротьби з браконьєрством

Так Так (тверде) Прийнятий

04.10.2016, 11:33 – Rada Поіменне голосування про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо посилення охорони екомережі) (№1769) - за основу

Детальніше

Законопроект передбачає внесення змін до кількох законопроектів, якими, зокрема, планується до складових екомережі (у числі інших природних територій та об’єктів) включається новий структурний елемент – «луки»; забороняється селекційний відстріл тварин у природних заповідниках.

Не голосували Так (тверде) Прийнятий

04.10.2016, 11:21 – Rada Поіменне голосування про проект Закону про внесення змін до Закону України "Про природно-заповідний фонд України" (щодо повноважень в галузі охорони навколишнього природного середовища) (№4551) - за основу

Детальніше

Відповідно до пояснювальної записки, законопроектом передбачається врегулювання питання передачі повноважень від територіальних органів центрального органу виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища

Відсутні Так (тверде) Прийнятий

12.07.2016, 11:23 – Rada Поіменне голосування про проект Закону про стратегічну екологічну оцінку (№3259) - за основу

Детальніше

Як йдеться в проекті закону, він регулює відносини у сфері стратегічної екологічної оцінки проектів документів державного планування та доповнює процедури розроблення і затвердження документів державного планування в частині забезпечення їх стратегічної екологічної оцінки

Так Так (тверде) Прийнятий

12.07.2016, 11:17 – Rada Поіменне голосування про проект Закону про стратегічну екологічну оцінку (№3259) - за основу

Детальніше

Як йдеться в проекті закону, він регулює відносини у сфері стратегічної екологічної оцінки проектів документів державного планування та доповнює процедури розроблення і затвердження документів державного планування в частині забезпечення їх стратегічної екологічної оцінки

Так Так (тверде) Не прийнятий

12.07.2016, 11:06 – Rada Поіменне голосування про проект Закону про оцінку впливу на довкілля (№2009а-д) - за основу

Детальніше
Так Так (тверде) Прийнятий

19.05.2016, 11:45 – Rada Поіменне голосування про проект Закону про оцінку впливу на довкілля (№2009а-д) - за основу

Детальніше

За висновками експертів коаліції громадських організацій "Реанімаційний пакет реформ" законопроектом пропонується впровадження європейських стандартів екологічної оцінки, а саме, встановлення чітких та прозорих процедур екологічної оцінки при плануванні господарської діяльності, із забезпеченням участі громадськості та врахуванням існуючих та потенційних екологічних проблем, у тому числі пов’язаних зі здоров’ям населення. Законопроект спрямований на виконання міжнародних зобов’язань України, передбачених Угодою про асоціацію з ЄС та міжнародними угодами в рамках ЄЕК ООН у сфері охорони довкілля – Оргуська Конвенція, Конвенція Еспо та Протокол про стратегічну екологічну оцінку

Відсутні Так (тверде) Не прийнятий

19.05.2016, 11:42 – Rada Поіменне голосування про проект Закону про оцінку впливу на довкілля (№2009а-д) - за основу

Детальніше

За висновками експертів коаліції громадських організацій "Реанімаційний пакет реформ" законопроектом пропонується впровадження європейських стандартів екологічної оцінки, а саме, встановлення чітких та прозорих процедур екологічної оцінки при плануванні господарської діяльності, із забезпеченням участі громадськості та врахуванням існуючих та потенційних екологічних проблем, у тому числі пов’язаних зі здоров’ям населення. Законопроект спрямований на виконання міжнародних зобов’язань України, передбачених Угодою про асоціацію з ЄС та міжнародними угодами в рамках ЄЕК ООН у сфері охорони довкілля – Оргуська Конвенція, Конвенція Еспо та Протокол про стратегічну екологічну оцінку

Відсутні Так (тверде) Не прийнятий

01.07.2015, 10:51 – Rada Поіменне голосування про проект Закону про ратифікацію Протоколу про стратегічну екологічну оцінку до Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті (№0032) - в цілому

Детальніше

Ратифікація Протоколу передбачає врахування питань захисту навколишнього середовища, здоров'я людей під час розробки планів і програм, політики та законодавства; установлення чітких, прозорих та ефективних процедур стратегічної екологічної оцінки (СЕО); забезпечення участі громадськості у СЕО, урахування СЕО у заходах та документах, які розробляються з метою забезпечення сталого розвитку та ін.

Так Так (тверде) Прийнятий

17.06.2015, 11:41 – Rada Поіменне голосування про проект Закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення боротьби з браконьєрством та захисту навколишнього середовища (№1586) - за основу та в цілому

Детальніше

В пояснювальній записці до законопроекту вказано, що Проектом передбачається розширити коло осіб, які безпосередньо пов’язані з охороною природи, що мають право фіксувати правопорушення передбачені відповідними статтями КУпАП, а саме, надання права єгерській службі складати протоколи про правопорушення пов’язані із засміченням та знищенням флори і фауни

Так Так (тверде) Прийнятий

Як "Переважно голосує за" працює

Голосування депутата рахуються як зважене середнє, де найважливіші голосування отримують 50 балів, менш важливі 10 балів, а ще менш важливі голосування під час яких депутат був відсутній, отримують 2 бали. Під час важливих голосувань депутат отримує повні 50 балів за голосування на підтримку політики, 0 балів за голосування проти i 25 балів за неголосування. В менш важливих голосуваннях депутат отримує 10 балів за голосування на підтримку політики, 0 балів за голосування проти і 1 (з 2) якщо відсутній.

Після цього, цифри конвертуються в прості фрази на основі діапазону значень, в який потрапляє голосування депутата.

Кількість голосувань Балів З можливих
Найважливіші голосування (50 балів)      
Голосувань «за» політику 13 650 650
Голосувань «проти» політики 0 0 0
Відсутній 12 300 600
Менш важливі голосування (10 балів)      
Голосувань «за» політику 2 20 20
Голосувань «проти» політики 0 0 0
Відсутній на менш важливих (2 бали)      
Відсутній* 2 2 4
Всього: 972 1274

*Виконуючи інші обов'язки, депутат не завжди має можливість голосувати. Тому відсутність не завжди свідчить про те, що він утримується від голосування за політику. Внаслідок цього, відсутність на менш важливих голосуваннях робить різницю диспропорційно малою і мало впливає на підрахунок голосувань.

Узгоджений розрахунок = Бали депутата / Балів всього = 972 / 1274 = 76%.

І потім