Як Дмитро Андрієвський голосував у порівнянні з тими, хто вважає, що Верховна Рада України має прийняти Виборчий кодекс України, який передбачатиме зміну виборчої системи на пропорційну з відкритими списками, з встановленням обгрунтованого прохідного бар'єру для політичних партій

Голосування Дмитро Андрієвський Прихильники політики Результати голосування

11.07.2019, 12:10 – Rada Поіменне голосування про проект Виборчого кодексу України (№3112-1) - у другому читанні та в цілому з урахуванням поправок

Детальніше
Відсутні Так (тверде) Прийнятий

22.05.2019, 14:06 – Rada Поіменне голосування про включення до порядку денного сесії проектів законів про внесення змін до деяких законів України у зв'язку зі зміною виборчої системи для виборів народних депутатів України (№10319, №10319-1)

Детальніше

Цей законопроект передбачає зміну виборчої системи на пропорційну, коли всі депутати будуть обиратись лише за списком партії та зниження виборчого бар'єру з п'яти до трьох відсотків.

Ні Ні (тверде) Не прийнятий

07.11.2017, 11:45 – Rada Поіменне голосування про проект Виборчого кодексу України (№3112-1) - за основу

Детальніше

Пропонований законопроект пропонує наступний механізм встановлення результатів виборів. У розподілі мандатів депутатів беруть участь виборчі списки кандидатів, які за підсумками голосування на виборах депутатів набрали не менше чотирьох відсотків дійсних голосів виборців у загальнодержавному виборчому окрузі. Розподіл мандатів здійснюється ЦВК і відбувається у два етапи: 1) мандати розподіляються між кандидатами, включеними до регіональних виборчих списків політичних партій (при цьому черговість включення кандидатів у регіональний список змінюється ЦВК за результатами голосування залежно від відсотку підтримки виборцями окремих кандидатів, включених до регіонального списку); 2) на рівні загальнодержавного виборчого округу розподіляються мандати, які залишились не розподіленими за результатами першого етапу. З цією метою ЦВК встановлює загальну кількість невикористаних голосів виборців, поданих у загальнодержавному виборчому окрузі на підтримку виборчого списку кожної партії, та ділить їх на виборчу квоту. Мандати, які залишились не розподіленими за результатами першого етапу, розподіляються між кандидатами, включеними до виборчих списків партії у загальнодержавному окрузі, в порядку їх черговості у загальнодержавному виборчому списку цієї партії.

Так Так (тверде) Прийнятий

07.11.2017, 11:44 – Rada Поіменне голосування про проект Виборчого кодексу України (№3112) - за основу

Детальніше

Відоповідно до висновків Головного науково-експертного управління, даний законопроектом пропонується визначення депутатів, обраних у загальнодержавному виборчому окрузі наступним чином. Центральна виборча комісія здійснює загальне ранжування усіх кандидатів у депутати від партій, що набули право на участь у розподілі депутатських мандатів (за кількістю голосів, відданих на підтримку відповідного кандидата у депутати у відповідних територіальних виборчих округах, встановлюючи йому рейтинговий номер у загальнодержавному списку партії), за величиною порівняльних показників, формуючи загальний список в залежності від величини присвоєного кожному з кандидатів у депутати порівняльних показників від більшого до меншого.

Обраними депутатами вважаються кандидати у депутати, що посіли перші 450 місць внаслідок ранжування (стаття 334 проекту). Аналогічна виборча система передбачаеться у проекті і для виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим та обласних, Київської та Севастопольської міських рад. При цьому, відповідно до статі 344 проекту запропонована виборча система також позначається як пропорційна виборча система з відкритими виборчими списками.

Головне управління у своїх попередніх висновках неодноразово зазначало, що обрання виборчої системи є питанням політичної доцільності. Разом з тим, запропонована модель не дає виборцям права обрати кандидата із списку партії, оскільки партія пропонує виборцям територіального виборчого округу лише одного безальтернативного кандидата. Отже передбачену проектом виборчу систему не можна вважати пропорційною виборчою системою з відкритими списками.

Утрималися Ні (тверде) Не прийнятий

19.10.2017, 18:08 – Rada Поіменне голосування про повернення до розгляду проекту Закону про вибори народних депутатів України (№1068-2)

Детальніше
Так Так Не прийнятий

19.10.2017, 18:07 – Rada Поіменне голосування про повернення на доопрацювання суб'єкту права законодавчої ініціативи проекту Закону про вибори народних депутатів України (№1068-2)

Детальніше
Так Так Не прийнятий

19.10.2017, 18:06 – Rada Поіменне голосування про направлення на повторне перше читання проекту Закону про вибори народних депутатів України (№1068-2)

Детальніше
Так Так Не прийнятий

19.10.2017, 18:05 – Rada Поіменне голосування про повернення до розгляду проекту Закону про вибори народних депутатів України (№1068-2)

Детальніше
Так Так Не прийнятий

19.10.2017, 18:05 – Rada Поіменне голосування про проект Закону про вибори народних депутатів України (№1068-2) - за основу

Детальніше

Проектом Закону "Про вибори народних депутатів України" №1068-2, внесений Віктором Чумаком, Леонідом Ємцем та іншими 11 грудня 2014 року, та проектом Виборчого кодексу №3112-1, внесений Андрієм Парубієм, Олександром Черненком, Леонідом Ємцем 2 жовтня 2015 року передбачається перехід до обрання народних депутатів України за пропорційною виборчою системою з відкритими списками. Переваги та недоліки законопроекту: - система дозволятиме партіям отримати в парламенті кількість місць, пропорційну до рівня їхньої підтримки виборцями; - голоси виборців матимуть однакову вагу (з точку зору кількості голосів, необхідних для одержання депутатського мандата), оскільки кількість отриманих кожною партією місць у парламенті визначатиметься загальнодержавною виборчою квотою; - система сприятиме певному оновленню персонального складу парламенту та ротації політичних еліт; - виборець матиме ширші можливості вибору, у порівнянні з пропорційними системами із закритими списками – він зможе проголосувати не лише за регіональний список кандидатів, але і за окремого кандидата у списку (що у поєднанні з відносно невисоким виборчим бар’єром зменшуватиме імовірність тактичного голосування); - законопроект не передбачає суттєвого збільшення навантаження на виборчу адміністрацію; - законопроект підвищує ймовірність формування повного складу Верховної Ради України; - неможливість самовисування кандидатів зменшуватиме ризик надмірної фракційної роздробленості в парламенті; - зниження виборчого бар’єру з 5% до 3% підвищуватиме шанси на проходження до парламенту представників невеликих партій; - виборці мають можливість впливати на черговість розподілу мандатів між кандидатами від партії; - запровадження 40% гендерної квоти підвищуватиме імовірність збільшення представництва жінок у парламенті; - система сприятиме посиленню зв’язків депутатів з виборцями; - оскільки всі кандидати у загальнодержавному списку включатимуться до регіональних списків, всі депутати матимуть однаковий статус; - нова форма виборчого бюлетеня дозволить скоротити витрати на їх виготовлення; - законопроект суттєво обмежує конкуренцію між кандидатами у списку, оскільки не передбачає можливості формування ними власних виборчих фондів та, відповідно можливості проведення агітації на свою підтримку; - відносно невисокий виборчий бар’єр може зумовлювати обрання до парламенту партій, які спираються на вузько регіональну підтримку, що може зумовити регіоналізацію парламенту; - оскільки законопроект передбачає кардинальну зміну процедури голосування та форми виборчого бюлетеня, існує потреба у проведенні значної роз’яснювальної роботи серед виборців щодо правил голосування; - законопроект допускає можливість обрання до парламенту кандидатів, які не підтримуються, натомість популярні у виборчих регіонах кандидати, цілком ймовірно, не будуть обрані (наприклад, у зв’язку з тим, що партія, яка їх висунула, не змогла подолати виборчий бар’єр); - неможливість самовисування кандидатів на виборах, а також неможливість фінансування власної передвиборної агітації значною мірою звужують конкуренцію між кандидатами під час виборів; - оскільки за партіями зберігаються можливості впливу на черговість розподілу мандатів між висунутими від них кандидатами, а також визначення округів, в яких висунуто того чи іншого кандидата, запропонована система не вирішує питання внутрішньопартійної корупції.

За матеріалами IFES Ukraine

Так Так (тверде) Не прийнятий

19.10.2017, 18:04 – Rada Поіменне голосування про проект Закону про вибори народних депутатів України (№1068) - за основу

Детальніше

Проект Закону «Про вибори народних депутатів України» №1068, внесений народним депутатом Юрієм Мірошніченком (фракція «Опозиційний блок») 27 листопада 2014 року, передбачає проведення виборів народних депутатів України на основі пропорційної виборчої системи з голосуванням за закриті списки від політичних партій і блоків.

Основні тези законопроекту, переваги та недоліки: - черговість кандидатів визначатиме партія/блок на своєму з’їзді; - у загальнодержавному окрузі партія повинна буде висунути не менше 18 і не більше 450 кандидатів; - самовисування кандидатів законопроектом не передбачено; - вибори проводитимуться у загальнодержавному окрузі, який охоплюватиме всю територію України та закордонні виборчі дільниці; - у день голосування виборець має право проголосувати лише за один список партії або блоку; - право на участь у розподілі депутатських мандатів матимуть лише ті партії і блоки, за виборчі списки яких було подано не менше 1% голосів виборців, які взяли участь у голосуванні; - мандати між партіями і блоками, які подолали виборчий бар’єр, розподілятимуться пропорційно до кількості отриманих ними голосів. - мандати між кандидатами у списку розподілятимуться в порядку черговості списку, визначеної партією чи блоком; - законопроект не передбачає механізмів забезпечення представництва жінок у парламенті і не містить положень щодо організації виборів та тимчасово непідконтрольних Україні територіях (окремі райони Донецької та Луганської областей, Автономна Республіка Крим та місто Севастополь); - запропонована система не сприяє розвитку внутрішньопартійної демократії; - законопроект не сприяє оновленню персонального складу парламенту; - проект не забезпечує підзвітності обраних депутатів перед виборцями.

За матеріалами IFES Ukraine

Не голосували Ні (тверде) Не прийнятий

19.10.2017, 18:04 – Rada Поіменне голосування про проект Закону про вибори народних депутатів України (за відкритими партійними списками) (№1068-1) - за основу

Детальніше

Проект Закону «Про вибори народних депутатів» 1068-1 , внесений народними депутатами Юлією Тимошенко, Сергієм Соболєвим та іншими (фракція ВО «Батьківщина») 2 грудня 2014 року, передбачає проведення виборів за пропорційною виборчою системою з голосуванням у єдиному загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, який включатиме 450 територіальних виборчих округів та закордонний виборчий округ. Кожен територіальний виборчий округ утворюватиметься з приблизно однаковою кількістю виборчих дільниць.

Основні переваги та недоліки законопроекту: - система дозволятиме партіям отримати в парламенті кількість місць, пропорційну до рівня їхньої підтримки виборцями; - оскільки вибори проводитимуться у 450 округах та закордонному окрузі, обсяг функціонального навантаження на виборчу адміністрацію буде меншим за теперішній; встановлення підсумків голосування може бути менш тривалим, у порівнянні з встановленням підсумків у 225 округах; - законопроект дозволяє сформувати повний склад Верховної Ради України (оскільки кожна партія має висунути не менше 100 кандидатів); - неможливість самовисування та високий виборчий бар’єр можуть сприяти стабілізації партійної системи в державі, а також обранню до парламенту партій, підтримка яких не обмежується лише одним регіоном держави; - проведення виборів у великому загальнодержавному окрузі зменшуватиме вплив адміністративного ресурсу на результати виборів; - законопроект сприяє вирішенню проблеми участі у виборах внутрішньо переміщених осіб, оскільки вибори будуть проводитись у загальнодержавному виборчому окрузі, що дозволятиме забезпечити участь ВПО у виборах шляхом зміни їх місця голосування без зміни виборчої адреси; - система не є системою з відкритими списками і не передбачає конкуренцію між кандидатами від однієї партії в одному окрузі; - можливість зміни черговості кандидатів у списку після дня голосування на власний розсуд партії порушує принцип правової визначеності, суперечить загальноєвропейській практиці та може спотворювати зміст волевиявлення виборців – пріоритет в отриманні мандатів можуть отримати кандидати, які не користуються підтримкою виборців у відповідному окрузі; - за запропонованої системи порушується принцип рівності кандидатів – першим десятьом кандидатам у партійному списку надано пріоритет в отриманні мандатів (оскільки їх черговість у списку не може бути змінена), тоді як черговість всіх інших кандидатів може змінюватись партією на власний розсуд після виборів; - обрані за запропонованою системою депутати від партії матимуть нерівний статус – 10 депутатів не закріплені за жодним з округів і не зобов’язані підтримувати зв’язки з виборцями, тоді як решта депутатів будуть закріплені за округами і матимуть відповідний обов’язок; - законопроектом не враховано можливість утворення територіальних виборчих округів в окремих районах Донецької та Луганської областей, Автономній республіці Крим та місті Севастополі та, відповідно, неможливість закріплення кандидатів за цими округами; - закріплені за округами кандидати не матимуть права утворювати власні виборчі фонди та агітувати на свою підтримку/підтримку партії, яка їх висунула; - система може бути складною для виборця і вводити його в оману стосовно змісту його волевиявлення – виборець може вважати, що він голосує за кандидата від партії в окрузі, а насправді його голос подаватиметься на підтримку партійного списку у загальнодержавному окрузі.

За матеріалами IFES Ukraine

Не голосували Ні (тверде) Не прийнятий

Як "Переважно голосує за" працює

Голосування депутата рахуються як зважене середнє, де найважливіші голосування отримують 50 балів, менш важливі 10 балів, а ще менш важливі голосування під час яких депутат був відсутній, отримують 2 бали. Під час важливих голосувань депутат отримує повні 50 балів за голосування на підтримку політики, 0 балів за голосування проти i 25 балів за неголосування. В менш важливих голосуваннях депутат отримує 10 балів за голосування на підтримку політики, 0 балів за голосування проти і 1 (з 2) якщо відсутній.

Після цього, цифри конвертуються в прості фрази на основі діапазону значень, в який потрапляє голосування депутата.

Кількість голосувань Балів З можливих
Найважливіші голосування (50 балів)      
Голосувань «за» політику 3 150 150
Голосувань «проти» політики 0 0 0
Відсутній 4 100 200
Менш важливі голосування (10 балів)      
Голосувань «за» політику 4 40 40
Голосувань «проти» політики 0 0 0
Відсутній на менш важливих (2 бали)      
Відсутній* 0 0 0
Всього: 290 390

*Виконуючи інші обов'язки, депутат не завжди має можливість голосувати. Тому відсутність не завжди свідчить про те, що він утримується від голосування за політику. Внаслідок цього, відсутність на менш важливих голосуваннях робить різницю диспропорційно малою і мало впливає на підрахунок голосувань.

Узгоджений розрахунок = Бали депутата / Балів всього = 290 / 390 = 74%.

І потім