Як Дмитро Андрієвський голосував у порівнянні з тими, хто вважає, що Рада має прийняти пакет законів які будуть захищати права авторів у сучасному контексті

Голосування Дмитро Андрієвський Прихильники політики Результати голосування

15.05.2018, 11:22 – Rada Поіменне голосування про проект Закону про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав (№7466) - у другому читанні та в цілому

Детальніше
Так Так (тверде) Прийнятий

13.03.2018, 16:44 – Rada Поіменне голосування про проект Закону про внесення змін до статті 5 Закону України "Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних" (щодо подолання піратства та поліпшення інвестиційного клімату) (№4571) - за основу

Детальніше

Авторами пропонується щоб "Установа протягом трьох робочих днів з дня видачі контрольних марок оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті перелік найменувань примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних встановленого зразка із зазначенням творів, зафіксованих на цих примірниках (мовою, що використовується для оригіналу відповідного примірника), дані про заявника (для юридичних осіб — повне найменування, для фізичних осіб — прізвище, ім'я та по батькові), щодо якого прийнято рішення про видачу контрольних марок, кількість виданих контрольних марок, дату видачі контрольних марок.".

Так Так (тверде) Прийнятий

13.03.2018, 16:40 – Rada Поіменне голосування про проект Закону про внесення змін до статті 5 Закону України "Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних" (щодо подолання піратства та поліпшення інвестиційного клімату) (№4571) - за основу

Детальніше

Авторами пропонується щоб "Установа протягом трьох робочих днів з дня видачі контрольних марок оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті перелік найменувань примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних встановленого зразка із зазначенням творів, зафіксованих на цих примірниках (мовою, що використовується для оригіналу відповідного примірника), дані про заявника (для юридичних осіб — повне найменування, для фізичних осіб — прізвище, ім'я та по батькові), щодо якого прийнято рішення про видачу контрольних марок, кількість виданих контрольних марок, дату видачі контрольних марок.".

Так Так (тверде) Не прийнятий

13.03.2018, 13:57 – Rada Поіменне голосування про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони географічних зазначень (№6023) - за основу

Детальніше

Метою прийняття проекту Закону є забезпечення виконання зобов’язань України у сфері європейської інтеграції в частині узгодження вимог чинного законодавства України щодо охорони прав на географічні зазначення із правом Європейського Союзу.

З цією метою проектом Закону пропонується:

 • надати нове визначення термінів «географічне зазначення», «назва місця погодження товару» тощо;

 • уточнити умови надання правової охорони географічному зазначенню та підстави для відмови в надані такої охорони;

 • визначити умови надання правової охорони омонімічному географічному зазначенню;

 • уточнити коло осіб, які мають право на державну реєстрацію географічного зазначення;

 • переглянути вимоги до заявки на реєстрацію;

 • удосконалити порядок проведення експертизи заявок на географічні зазначення;

 • визначити вимоги до технічних умов, яким повинен відповідати товар, для якого заявляється зазначення;

 • уточнити перелік прав та обов’язків, що випливають з державної реєстрації географічних зазначень тощо.

Так Так (тверде) Прийнятий

13.03.2018, 13:55 – Rada Поіменне голосування про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони географічних зазначень (№6023) - за основу

Детальніше

Метою прийняття проекту Закону є забезпечення виконання зобов’язань України у сфері європейської інтеграції в частині узгодження вимог чинного законодавства України щодо охорони прав на географічні зазначення із правом Європейського Союзу.

З цією метою проектом Закону пропонується:

 • надати нове визначення термінів «географічне зазначення», «назва місця погодження товару» тощо;

 • уточнити умови надання правової охорони географічному зазначенню та підстави для відмови в надані такої охорони;

 • визначити умови надання правової охорони омонімічному географічному зазначенню;

 • уточнити коло осіб, які мають право на державну реєстрацію географічного зазначення;

 • переглянути вимоги до заявки на реєстрацію;

 • удосконалити порядок проведення експертизи заявок на географічні зазначення;

 • визначити вимоги до технічних умов, яким повинен відповідати товар, для якого заявляється зазначення;

 • уточнити перелік прав та обов’язків, що випливають з державної реєстрації географічних зазначень тощо.

Так Так (тверде) Не прийнятий

13.03.2018, 13:51 – Rada Поіменне голосування про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення охорони прав на компонування напівпровідникових виробів (№5694) - за основу

Детальніше

Метою прийняття проекту Закону є забезпечення виконання зобов’язань України у сфері європейської інтеграції в частині узгодження вимог чинного законодавства України щодо охорони прав на компонування (топографії) інтегральних мікросхем із правом Європейського Союзу.

З цією метою проектом Закону пропонується:

 • надати нове визначення термінів «компонування напівпровідникового виробу», «напівпровідниковий виріб» тощо;

 • уточнити умови надання правової охорони та умови охороноздатності компонування напівпровідникового виробу;

 • переглянути вимоги до заявки на реєстрацію;

 • удосконалити порядок проведення експертизи заявок;

 • уточнити перелік прав та обов’язків, що випливають з державної реєстрації компонування напівпровідникового виробу тощо.

Так Так (тверде) Прийнятий

13.03.2018, 13:48 – Rada Поіменне голосування про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення охорони прав на компонування напівпровідникових виробів (№5694) - за основу

Детальніше

Метою прийняття проекту Закону є забезпечення виконання зобов’язань України у сфері європейської інтеграції в частині узгодження вимог чинного законодавства України щодо охорони прав на компонування (топографії) інтегральних мікросхем із правом Європейського Союзу.

З цією метою проектом Закону пропонується:

 • надати нове визначення термінів «компонування напівпровідникового виробу», «напівпровідниковий виріб» тощо;

 • уточнити умови надання правової охорони та умови охороноздатності компонування напівпровідникового виробу;

 • переглянути вимоги до заявки на реєстрацію;

 • удосконалити порядок проведення експертизи заявок;

 • уточнити перелік прав та обов’язків, що випливають з державної реєстрації компонування напівпровідникового виробу тощо.

Так Так (тверде) Не прийнятий

01.03.2018, 16:56 – Rada Поіменне голосування про проект Закону про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав (№7466) - за основу

Детальніше

Проект Закону України «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав» розроблено на виконання пункту 154 Плану виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їх державами-членами, з іншої сторони, на 2014-2017 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17.09.2014 № 847-р.

Так Так (тверде) Прийнятий

Як "Максимально голосує за" працює

Голосування депутата рахуються як зважене середнє, де найважливіші голосування отримують 50 балів, менш важливі 10 балів, а ще менш важливі голосування під час яких депутат був відсутній, отримують 2 бали. Під час важливих голосувань депутат отримує повні 50 балів за голосування на підтримку політики, 0 балів за голосування проти i 25 балів за неголосування. В менш важливих голосуваннях депутат отримує 10 балів за голосування на підтримку політики, 0 балів за голосування проти і 1 (з 2) якщо відсутній.

Після цього, цифри конвертуються в прості фрази на основі діапазону значень, в який потрапляє голосування депутата.

Кількість голосувань Балів З можливих
Найважливіші голосування (50 балів)      
Голосувань «за» політику 8 400 400
Голосувань «проти» політики 0 0 0
Відсутній 0 0 0
Менш важливі голосування (10 балів)      
Голосувань «за» політику 0 0 0
Голосувань «проти» політики 0 0 0
Відсутній на менш важливих (2 бали)      
Відсутній* 0 0 0
Всього: 400 400

*Виконуючи інші обов'язки, депутат не завжди має можливість голосувати. Тому відсутність не завжди свідчить про те, що він утримується від голосування за політику. Внаслідок цього, відсутність на менш важливих голосуваннях робить різницю диспропорційно малою і мало впливає на підрахунок голосувань.

Узгоджений розрахунок = Бали депутата / Балів всього = 400 / 400 = 100%.

І потім